Show simple item record

dc.contributor.authorWawrzyniak, Dorota
dc.date.accessioned2019-12-05T13:25:21Z
dc.date.available2019-12-05T13:25:21Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationWawrzyniak D., Wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7969-139-5pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-139-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30995
dc.descriptionPublikacja obejmuje swym zakresem zarówno zagadnienia teoretyczne, odnoszące się do bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz obciążenia podatkowego przedsiębiorstw, jak i badanie empiryczne. Sprawia to, że praca ma walor poznawczy i aplikacyjny. Nie tylko dostarcza wiedzy na podjęty temat, ale wyniki przeprowadzonych analiz mogą mieć zastosowanie przy formułowaniu rekomendacji dotyczących kształtowania polityki wobec inwestorów. Książka jest skierowana do studentów uczelni ekonomicznych, pracowników naukowych, publicystów oraz polityków szczebla krajowego i regionalnego.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbezpośrednie inwestycje zagranicznepl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectopodatkowanie przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectteoria bezpośrednich inwestycji zagranicznychpl_PL
dc.subjectczynniki makroekonomicznepl_PL
dc.subjectkoszty pracypl_PL
dc.subjectdostępność siły roboczejpl_PL
dc.subjectryzyko ekonomicznepl_PL
dc.titleWpływ opodatkowania przedsiębiorstw na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiejpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number194pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii, Katedra Funkcjonowania Gospodarkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-740-3
dc.referencesAgarwal J. P. (1980), Determinants of Foreign Direct Investment: A Survey, „Weltwirtschaftliches Archiv”, Vol. 116, No. 4, s. 739‒773.pl_PL
dc.referencesAliber R. Z. (1997), A Theory of Direct Foreign Investment, [w:] The Theory of Transnational Corporations, J. H. Dunning (ed.), „The United Nations Library on Transnational Corporations”, Vol. 1, Routledge, London, s. 127‒140.pl_PL
dc.referencesAn Evaluation of World Bank Investment Climate Activities (2004), World Bank, http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/24cc3bb1f94ae11c85256808006a0046/3ab5ab28cbcdcf9f-85256fa20069a856/$FILE/investment_climates_eval_oed.pdf, 11.11.2011.pl_PL
dc.referencesAncyparowicz G. (2009), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost polskiej gospodarki w okresie poakcesyjnym, GUS, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pgw_wplyw_bezp_inwest_zagr_na_wzrost_pol_gosp.pdf, 26.01.2012.pl_PL
dc.referencesAsiedu E. (2002), On the Determinants of Foreign Direct Investment to Developing Countries: Is Africa Different?, „World Development”, Vol. 30, No. 1, s. 107‒119.pl_PL
dc.referencesBalance of Payments and International Investment Position Manual (2009), Sixth Edition, International Monetary Fund, Washington, D.C.pl_PL
dc.referencesBalance of Payments Manual (1993), Fifth Edition, International Monetary Fund, Washington, D.C.pl_PL
dc.referencesBaldwin R. E., Krugman P. (2004), Agglomeration, Integration and Tax Harmonisation, „European Economic Review”, Vol. 48, No. 1, s. 1‒23.pl_PL
dc.referencesBecker J., Fuest C. (2004), A Backward Looking Measure of the Effective Marginal Tax Burden on Investment, „CESifo Working Paper”, No. 1342.pl_PL
dc.referencesBellak C., Leibrecht M. (2005a), Do Low Corporate Income Tax Rates Attract FDI? Evidence from Eight Central- and East European Countries, „Research Paper Series Globalisation, Productivity and Technology”, No. 2005/43.pl_PL
dc.referencesBellak C., Leibrecht M. (2005b), Effective Tax Rates as a Determinant of Foreign Direct Investment in Central- and East European Countries, „SFB International Tax Coordination Discussion Paper”, No. 7.pl_PL
dc.referencesBellak C., Leibrecht M. (2007a), Corporate Income Tax Competition and the Scope for National Tax Policy in the Enlarged Europe, [w:] National Tax Policy in Europe. To Be or Not to Be?, K. Andersson, E. Eberhartinger, L. Oxelheim (eds.), Springer, Berlin, Heidelberg, s. 11‒43.pl_PL
dc.referencesBellak C., Leibrecht M. (2007b), Some Further Evidence on the Role of Effective Corporate Income Taxes as a Determinants of Foreign Direct Investment in Central and East European Countries, „Proceedings of the Annual Conference on Taxation”, s. 331‒342.pl_PL
dc.referencesBellak C., Leibrecht M., Damijan J. P. (2009), Infrastructure Endowment and Corporate Income Taxes as Determinants of Foreign Direct Investment in Central- and Eastern European Countries, „The World Economy”, Vol. 32, No. 2, s. 267‒290.pl_PL
dc.referencesBellak C., Leibrecht M., Riedl A. (2008), Labour Costs and FDI Flows into Central and Eastern European Countries: A Survey of the Literature and Empirical Evidence, „Structural Change and Economics Dynamics”, Vol. 19, No. 1, s. 17‒37.pl_PL
dc.referencesBellak C., Leibrecht M., Römisch R. (2005), FDI and Taxation: Some Methodological Aspects and New Evidence for Central and Eastern European Countries (CEE-NMS), [w:] Capital Taxation after EU Enlargement, „Workshops Proceedings of OeNb Workshops”, s. 23‒52.pl_PL
dc.referencesBellak C., Leibrecht M., Stehrer R. (2008), Policies to Attract Foreign Direct Investment: An Industry-Level Analysis, „FIW Research Report”, No. 19.pl_PL
dc.referencesBénassy-Quéré A., Coupet M., Mayer T. (2007), Institutional Determinants of Foreign Direct Investment, „The World Economy”, Vol. 30, No. 5, s. 764‒782.pl_PL
dc.referencesBénassy-Quéré A., Fontagné L., Lahrèche-Révil A. (2005), How Does FDI React to Corporate Taxation?, „International Tax and Public Finance”, Vol. 12, No. 5, s. 583‒603.pl_PL
dc.referencesBénassy-Quéré A., Gobalraja N., Trannoy A. (2007), Tax and Public Input Competition, „Economic Policy”, Vol. 22, No. 50, s. 386‒430.pl_PL
dc.referencesBevan A. A., Estrin S. (2000), The Determinants of Foreign Direct Investment in Transition Economies, „William Davidson Institute Working Paper”, No. 342.pl_PL
dc.referencesBevan A. A., Estrin S. (2004), The Determinants of Foreign Direct Investment into European Transition Economies, „Journal of Comparative Economics”, Vol. 32, No. 4, s. 775‒787.pl_PL
dc.referencesBezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie i w Polsce: tendencje determinanty i wpływ na gospodarkę (2002), United Nations Conference on Trade and Development / Ministerstwo Gospodarki, Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBillington N. (1999), The Location of Foreign Direct Investment: An Empirical Analysis, „Applied Economics”, Vol. 31, No. 1, s. 65‒76.pl_PL
dc.referencesBlechová B., Barteczková I. (2008), Comparison of the Methodologies for Assessing Effective Tax Burden of Corporate Income Used in European Union, „MPRA Paper”, No. 17822.pl_PL
dc.referencesBlonigen B. A. (2005), A Review of the Empirical Literature on FDI Determinants, „NBER Working Paper Series”, Working Paper, No. 11 299.pl_PL
dc.referencesBlonigen B. A., Davies R. B., Waddell G. R., Naughton H. T. (2007), FDI in Space: Spatial Autoregressive Relationship in Foreign Direct Investment, „European Economic Review”, Vol. 51, No. 5, s. 1303‒1325.pl_PL
dc.referencesBotman D., Klemm A., Baqir R. (2008), Investment Incentives and Effective Tax Rates in the Philippines: A Comparison with Neighboring Countries, „IMF Working Paper”, No. 08/207.pl_PL
dc.referencesBoudier-Bensebaa F. (2005), Agglomeration Economies and Location Choice, „Economics in Transition”, Vol. 13, No. 4, s. 605‒628.pl_PL
dc.referencesBożyk P., Misala J., Puławski M. (2002), Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrambor T., Clark W. R., Golder M. (2006), Understanding Interaction Models: Improving Empirical Analyses, „Political Analysis”, Vol. 14, No. 1, s. 63‒82, załączniki do artykułu https://files.nyu.edu/mrg217/public/interaction.html, 12.08.2011.pl_PL
dc.referencesBrenton P., Mauro F. di, Lücke M. (1999), Economic Integration and FDI: An Empirical Analysis of Foreign Investment in the EU and in Central and Eastern Europe, „Empirica”, Vol. 26, No. 2, s. 95‒121.pl_PL
dc.referencesBriotti M. G. (2003), Capital Income Taxation Under Convergence and EMU – A Framework to Discuss Policy Challenges in a World of High Capital Mobility, Research Department Public Finance Workshop „Tax Policy”, Banca d’Italia, Roma, s. 469‒490.pl_PL
dc.referencesBuch C. M., Lipponer A. (2004), Clustering or Competition? The Foreign Investment Behaviour of German Banks, „Studies of the Economic Research Centre, Discussion Paper”, No. 06/2004.pl_PL
dc.referencesBuch C. M., Kleinert J., Lipponer A., Toubal F. (2005), Determinants and Effects of Foreign Direct Investment: Evidence from German Firm-Level Data, „Economic Policy”, Vol. 20, No. 41, s. 52‒110.pl_PL
dc.referencesBuckley A. (2002), Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena. Wykorzystanie teorii opcji rzeczywistych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBuckley P. J., Casson M. (1976), The Future of the Multinational Enterprise, The MacMillan Press, London.pl_PL
dc.referencesBudnikowski A. (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBudnikowski A., Kawecka-Wyrzykowska E. (red.) (1999), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBusse M., Hefeker C. (2007), Political Risk, Institutions and Foreign Direct Investment, „European Journal of Political Economy”, Vol. 23, No. 2, s. 397‒415.pl_PL
dc.referencesBusse M., Königer J., Nunnenkamp P. (2008), FDI Promotion through Bilateral Investment Treaties: More Than a Bit?, „Kiel Working Paper”, No. 1403.pl_PL
dc.referencesCalvet A. L. (1981), A Synthesis of Foreign Direct Investment Theories and Theories of the Multinational Firm, „Journal of International Business Studies”, Vol. 12, No. 1, s. 43‒59.pl_PL
dc.referencesCarstensen K., Toubal F. (2004), Foreign Direct Investment in Central and Eastern European Countries: A Dynamic Panel Analysis, „Journal of Comparative Economics”, Vol. 32, No. 1, s. 3‒22.pl_PL
dc.referencesChakrabarti A. (2001), The Determinants of Foreign Direct Investment: Sensitivity Analyses of Cross-Country Regressions, „Kyklos”, Vol. 54, No. 1, s. 89‒113.pl_PL
dc.referencesCho J.-W. (2003), Foreign Direct Investment: Determinants, Trends in Flows and Promotion Policies, „Investment Promotion and Enterprise Development Bulletin for Asia and the Pacific”, No. 1, (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, New York, United Nations), s. 99‒112.pl_PL
dc.referencesCieślik A. (2005), Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesClaessens S. (1993), Alternative Forms of External Finance: A Survey, „The World Bank Research Observer”, Vol. 8, No. 1, s. 91‒117.pl_PL
dc.referencesClausing K. A., Dorobantu C. L. (2005), Re-entering Europe: Does European Union Candidacy Boost Foreign Direct Investment?, „Economics of Transition”, Vol. 13, No. 1, s. 77‒103.pl_PL
dc.referencesCoase R. H. (1937), The Nature of the Firm, „Economica”, Vol. 4, No. 16, s. 386‒405.pl_PL
dc.referencesCompany Taxation in the Internal Market (2001), European Commission, „Commission Staff Working Paper”, COM(2001) 582 final.pl_PL
dc.referencesCorporate Tax Incentives for Foreign Direct Investment (2001), „OECD Tax Policy Studies”, No. 4.pl_PL
dc.referencesCuadros A., Orts V., Alguacil M. T. (2001), Openness and Growth: Re-Examining Foreign Direct Investment, Trade and Output Linkages in Latin America, „University of Nottingham, Centre for Research in Economic Development and International Trade Research Paper”, No. 01/04.pl_PL
dc.referencesCyrson E. (1981), Korporacje wielonarodowe. Prawidłowości ekspansji zagranicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzerwieniec E. (1990), Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych, „Zeszyty Naukowe”, ser. II, z. 105, (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań).pl_PL
dc.referencesDe Mooij R., Ederveen S. (2003), Taxation and Foreign Direct Investment: A Synthesis of Empirical Research, „International Tax and Public Finance”, Vol. 10, No. 6, s. 673‒693.pl_PL
dc.referencesDemekas D. G., Horváth B., Ribakova E., Wu Y. (2007), Foreign Direct Investment in European Transition Economies – The Role of Policies, „Journal of Comparative Economics”, Vol. 35, No. 2, s. 369‒386.pl_PL
dc.referencesDevereux M. P. (2003), Measuring Taxes on Income from Capital, „IFS Working Paper”, No. 03/04.pl_PL
dc.referencesDevereux M. P., Griffith R. (1998), Taxes and the Location of Production: Evidence from a Panel of US Multinationals, „Journal of Public Economics”, Vol. 68, No. 3, s. 335‒367.pl_PL
dc.referencesDevereux M. P., Griffith R. (1999), The Taxation of Discrete Investment Choices, „IFS Working Paper Series”, No. 98/16.pl_PL
dc.referencesDevereux M. P., Griffith R. (2003), Evaluating Tax Policy for Location Decisions, „International Tax and Public Finance”, Vol. 10, No. 2, s. 107‒126.pl_PL
dc.referencesDevereux M. P., Griffith R., Klemm A. (2002), Corporate Income Tax Reforms and International Tax Competition, „Economic Policy”, Vol. 17, No. 35, s. 450‒495.pl_PL
dc.referencesDevereux M. P., Elschner Ch., Endres D., Spengel Ch. (2009), Effective Tax Levels Using the Devereux/Griffith Methodology, Project for the EU Commission TAXUD/2008/ CC/099, Mannheim‒Oxford.pl_PL
dc.referencesDiamond J. W. (2008), Book Review: Taxing Capital Income, „National Tax Journal”, Vol. 61, No. 2, s. 337‒344.pl_PL
dc.referencesDomański B., Jarczewski W. (red.) (2006), Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, Departament Gospodarki i Infrastruktury Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesDumludag D., Saridogan E., Kurt S. (2007), Determinants of Foreign Direct Investment: An Institutionalist Approach, „The Seventh Conference of the European Historical Economic Society”, 29 June‒1 July 2007, Lund, Sweden, http://www.ekh.lu.se/ehes/paper/devrim_dumludag_EHES2007_paper_new.pdf, 26.02.2009.pl_PL
dc.referencesDunning J. H. (1979), Explaining Changing Patterns of International Production: In Defence of the Eclectic Theory, „Oxford Bulletin of Economics & Statistics”, Vol. 41, No. 4, s. 269‒295.pl_PL
dc.referencesDunning J. H. (1981), Explaining the International Direct Investment Position of Countries: Towards a Dynamic or Developmental Approach, „Weltwirtschaftliches Archiv”, Vol. 117, No. 1, s. 30‒64.pl_PL
dc.referencesDunning J. H. (1995), Reappraising the Eclectic Paradigm in an Age of Alliance Capitalism, „Journal of International Business Studies”, Vol. 26, No. 3, s. 461‒491.pl_PL
dc.referencesDunning J. H. (2003), The Role of Foreign Direct Investment in Upgrading China’s Competitiveness, „Journal of International Business and Economy”, Vol. 4, No. 1, s. 1‒13.pl_PL
dc.referencesDunning J. H. (2004), Determinants of Foreign Direct Investment: Globalization-Induced Changes and the Role of Policies, [w:] Toward Pro-Poor Policies. Aid, Institutions and Globalization, B. Tungodden, N. Stern, I. Kolstad (eds.), World Bank, Washington, D.C., s. 279‒290.pl_PL
dc.referencesDunning J. H. (2006), Towards a New Paradigm of Development: Implications for the Determinants of International Business, „Transnational Corporation”, Vol. 15, No. 1, s. 173‒227.pl_PL
dc.referencesDunning J. H., Lundan S. M. (2008), Multinational Enterprises and the Global Economy, 2nd Ed., Edward Elgar Publishing, Cheltenham‒Camberly.pl_PL
dc.referencesDunning J. H., Wymbs C. (2001), The Challenge of Electronic Markets for International Business Theory, „International Journal of the Economics of Business”, Vol. 8, No. 2, s. 273‒301.pl_PL
dc.referencesDurán J. J., Ubeda F. (2001), The Investment Development Path: A New Empirical Approach and Some Theoretical Issues, „Transnational Corporations”, Vol. 10, No. 2, s. 1‒34.pl_PL
dc.referencesDziało J., Krajewski S. (2006), Konkurencja podatkowa w rozszerzonej Unii Europejskiej – argumenty za i przeciw, „Gospodarka w Praktyce i Teorii”, vol. 18, nr 1, s. 19‒32.pl_PL
dc.referencesEasson A. (2004), Tax Incentives for Foreign Direct Investment, Kluwer Law International, Hague‒London‒New York.pl_PL
dc.referencesEasson A., Zolt E. M. (2002), Tax Incentives, World Bank Institute, Washington, D.C., http://siteresources.worldbank.org//INTTPA/Resources/EassonZoltPaper.pdf, 18.05.2009.pl_PL
dc.referencesEaton J., Tamura A. (1994), Bilateralism and Regionalism in Japanese and U.S. Trade and Direct Investment Patterns, „Journal of The Japanese and International Economies”, Vol. 8, No. 4, s. 478‒510.pl_PL
dc.referencesEderveen S., Mooij R. de (2003), To Which Tax Rate Does Investment Respond? A Synthesis of Empirical Research on Taxation and Foreign Direct Investment, Research Department Public Finance Workshop „Tax Policy”, Banca d’Italia, Roma, s. 327‒354.pl_PL
dc.referencesEdwards S. (1990), Capital Flows, Foreign Direct Investment, and Debt-Equity Swaps in Developing Countries, „NBER Working Paper Series”, Working Paper, No. 3497.pl_PL
dc.referencesEgger P. (2000), A Note on the Proper Econometric Specification of the Gravity Equation, „Economics Letters”, Vol. 66, No. 1, s. 25‒31.pl_PL
dc.referencesEgger P., Pfaffermayr M. (2003), The Proper Panel Econometric Specification of the Gravity Equation: A Three-Way Model with Bilateral Interaction Effects, „Empirical Economics”, Vol. 28, No. 3, s. 571‒580.pl_PL
dc.referencesEgger P., Loretz S., Pfaffermayr M., Winner H. (2009), Bilateral Effective Tax Rates and Foreign Direct Investment, „International Tax and Public Finance”, Vol. 16, No. 6, s. 822‒849.pl_PL
dc.referencesElschner Ch., Vanborren W. (2009), Corporate Effective Tax Rates in an Enlarged European Union, European Commission, Luxembourg.pl_PL
dc.referencesErdal F., Tatoglu E. (2002), Locational Determinants of Foreign Direct Investment in an Emerging Market Economy: Evidence from Turkey, „Multinational Business Review”, Vol. 10, No. 1, s. 21‒27.pl_PL
dc.referencesEurostat. European Commission (2012), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/, 5.07.2011‒25.01.2012.pl_PL
dc.referencesFinkenzeller M., Spengel Ch. (2004), Measuring the Effective Levels of Company Taxation in the New Member States: A Quantitative Analysis, „Taxation Papers, Working Paper”, No. 7/2004, (European Commission, Luxembourg).pl_PL
dc.referencesFletcher K. (2002), Tax Incentives in Cambodia, Lao PDR, and Vietnam, „IMF Conference on Foreign Direct Investment: Opportunities and Challenges for Cambodia, Lao PDR and Vietnam”, Hanoi, Vietnam, August, 16–17, http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/2002/fdi/eng/pdf/fletcher.pdf, 18.04.2008.pl_PL
dc.referencesForeign Direct Investment Still Influenced by the Crisis (2011), Eurostat, „Statistics in Focus”, No. 25/2011, http://epp.eurostatec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-SF-11–025, 15.10.2011.pl_PL
dc.referencesFrenkel M., Funke K., Stadtman G. (2004), A Panel Analysis of Bilateral FDI Flows to Emerging Economies, „Economic Systems”, Vol. 28, No. 3, s. 281‒300.pl_PL
dc.referencesGastanaga V. M., Nugent J. B., Pashamova B. (1998), Host Country Reforms and FDI Inflows: How Much Difference Do They Make?, „World Development”, Vol. 26, No. 7, s. 1299‒1314.pl_PL
dc.referencesGawlikowska-Hueckel K. (2002), Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesGawlikowska-Hueckel K. (2004), Teoretyczne koncepcje źródeł zróżnicowania regionalnego, [w:] Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, K. Gawlikowska-Hueckel, A. Zielińska-Głębocka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 179‒192.pl_PL
dc.referencesGawlikowska-Hueckel K., Umiński S. (2000), Ocena konkurencyjności województw, „Polska Regionów”, nr 12, (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk).pl_PL
dc.referencesGawlikowska-Hueckel K. (red.) (2000), Atrakcyjność inwestycyjna województw Polski, „Polska Regionów”, nr 13, (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk).pl_PL
dc.referencesGeldner M. (1986), Przyczynek do teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGiannini S., Maggiulli C. (2002), The Effective Tax Rates in the EU Commission Study on Corporate Taxation: Methodological Aspects, Main Results and Policy Implications, „CESifo Working Paper”, No. 666.pl_PL
dc.referencesGołębiowski T. (1994), Funkcja produkcji w przedsiębiorstwie uczestniczącym w obrocie międzynarodowym, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna, T. Gołębiowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 119‒152.pl_PL
dc.referencesGordon R., Kalambokidis L., Slemrod J. (2003), A New Summary Measure of the Effective Tax Rate on Investment, „NBER Working Paper Series”, Working Paper, No. 9535.pl_PL
dc.referencesGormsen Ch. (2011), The Declining Barriers to Foreign Direct Investment and How to See Them, mimeo, http://www.hha.dk/nat/christiangs/Declining_FDI_barriers.pdf, 19.08.2011.pl_PL
dc.referencesGorynia M. (2000), Podstawy strategii przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, [w:] Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, K. Fonfara, M. Gorynia, E. Najlepszy, J. Schroeder, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 9‒87.pl_PL
dc.referencesGorynia M. (2007), Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGorynia M., Nowak J., Wolniak R. (2010a), Foreign Direct Investment of Central and Eastern European Countries, and the Investment Development Path Revisited, „Eastern Journal of European Studies”, Vol. 1, No. 2, s. 21‒36.pl_PL
dc.referencesGorynia M., Nowak J., Wolniak R. (2010b), Investment Development Paths of Central European Countries: A Comparative Analysis, „Argumenta Oeconomica”, Vol. 24, No. 1, s. 65‒87.pl_PL
dc.referencesGorynia M., Bartosik-Purgat M., Jankowska B., Owczarzak R. (2006), Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych – aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych, „Ekonomista”, nr 2, s. 185‒204.pl_PL
dc.referencesGraham E. M., Krugman P. R. (1995), Foreign Direct Investment in the United States, 3rd Ed., Institute for International Economics, Washington, D.C.pl_PL
dc.referencesGravelle J. G. (2007), Comment, [w:] Taxing Capital Income, H. J. Aaron, L. E. Burman, C. E. Steuerle (eds.), The Urban Institute Press, Washington, D.C., s. 39‒45.pl_PL
dc.referencesGrzymała M., Jeśkiewicz Ł. (2007), Wykorzystanie rajów podatkowych w międzynarodowym planowaniu podatkowym, [w:] Międzynarodowe planowanie podatkowe, Ł. Ziółek (red.), Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa, s. 110‒138.pl_PL
dc.referencesGulcz M. (1988), Kraje rozwijające się a zewnętrzne środki finansowania rozwoju, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHabib M., Zurawicki L. (2002), Corruption and Foreign Direct Investment, „Journal of International Business Studies”, Vol. 33, No. 2, s. 291‒307.pl_PL
dc.referencesHadjit A., Moxon-Browne E. (2006), Determinants of Foreign Direct Investment in Bulgaria, „Journal of Southern Europe and the Balkans”, Vol. 8, No. 3, s. 343‒362.pl_PL
dc.referencesHajkova D., Nicoletti G., Vartia L., Yoo K.-Y. (2006), Taxation, Business Environment and FDI Location in OECD Countries, „OECD Economics Department Working Papers”, No. 502.pl_PL
dc.referencesHall R. E., Jorgenson D. W. (1967), Tax Policy and Investment Behavior, „The American Economic Review”, Vol. 57, No. 3, s. 391‒414.pl_PL
dc.referencesHalvorsen R., Palmquist R. (1980), The Interpretation of Dummy Variables in Semilogarithmic Equations, „American Economic Review”, Vol. 70, No. 3, s. 474‒475.pl_PL
dc.referencesHansson Å., Olofsdotter K. (2010), Tax Differences and Foreign Direct Investment in the EU27, „Working Papers from Lund University”, No. 2010:3.pl_PL
dc.referencesHead K. (2003), Gravity for Beginners, mimeo, University of British Columbia, www.nd.edu/~agervais/documents/Gravity.pdf, 22.01.2012.pl_PL
dc.referencesHerbst M. (red.) (2007), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHilber C. A. L., VoicuI. (2006), Agglomeration Economies and the Location of Foreign Direct Investment: Quasi-Experimental Evidence from Romania, „Research Papers in Environmental and Spatial Analysis”, No. 105.pl_PL
dc.referencesHines J. R. (1999), Lessons from Behavioral Responses to International Taxation, „National Tax Journal”, Vol. 52, No. 2, s. 305‒322.pl_PL
dc.referencesHolland D., Pain N. (1998), The Diffusion of Innovations in Central and Eastern Europe: A Study of the Determinants and Impact of Foreign Direct Investment, „National Institute of Economic and Social Research, Discussion Paper”, No. 137.pl_PL
dc.referencesHolland D., Vann R. J. (1998), Income Tax Incentives for Investment, [w:] Tax Law Design and Drafting, Vol. 2, V. Thuronyi (ed.), International Monetary Fund, s. 1‒32, http://www.imf.org/ external/pubs/nft/1998/tlaw/eng/ch23.pdf, 20.04.2008.pl_PL
dc.referencesHornberger K., Battat J., Kusek P. (2011), Attracting FDI: How Much Does Investment Climate Matter?, „Viewpoint Public Policy for the Private Sector, World Bank Note”, No. 327.pl_PL
dc.referencesHubert F., Pain N. (2002), Fiscal Incentives, European Integration and the Location of Foreign Direct Investment, „The Manchester School”, Vol. 70, No. 3, s. 336‒363.pl_PL
dc.referencesImproving the Investment Climate in Bangladesh. An Investment Climate Assessment Based on an Enterprise Survey Carried Out by the Bangladesh Enterprise Institute and the World Bank (2003), World Bank, Washington, D.C.pl_PL
dc.referencesIncentives (2004), United Nations Conference on Trade and Development, New York‒Geneva.pl_PL
dc.referencesInternational Investment Agreements: Key Issues (2004), Vol. II, United Nations Conference on Trade and Development, New York‒Geneva.pl_PL
dc.referencesInvestment Climate: A UNECE Report. Twelfth OSCE Economic Forum, Prague, May 31 – June 4 2004 (2004), United Nations Economic Commission for Europe [UNECE], Prague.pl_PL
dc.referencesJacobs O. H., Spengel C. (1999), The Effective Average Tax Burden in the European Union and the USA. A Computer-based Calculation and Comparison with the Model of the European Tax Analyzer, Centre for European Economic Research (ZEW) and the University of Mannheim, „ZEW Discussion Paper”, No. 99–54.pl_PL
dc.referencesJacobs O. H., Spengel C. (2002), Effective Tax Burden in Europe. Current Situation, Past Developments and Simulations of Reforms, „ZEW Economic Studies”, Vol. 15, (Heildelberg‒New York).pl_PL
dc.referencesJacobs O. H., Spengel C., Finkenzeller M., Roche M. (2003), Company Taxation in the New EU Member States: Survey of the Tax Regimes and Effective Tax Burdens for Multinational Investors, Ernst & Young and ZEW, Mannheim‒Frankfurt.pl_PL
dc.referencesJak opodatkowana jest firma prowadzona w Belgii? (2007), „Podatkowy Monitor Ernst&Young”, kwiecień, nr 4, s. 3‒5, http://webapp01.ey.com.pl/EYP/WEB/eycom_download.nsf/resources/Podatkowy_Monitor_04_2007.pdf/$FILE/Podatkowy_Monitor_04_2007.pdf, 30.10.2011.pl_PL
dc.referencesJakubiak M., Markiewicz M. (2007), Capital Mobility and Tax Competition between Old and New EU Member States, CASE ‒ Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, (Final Report).pl_PL
dc.referencesJaneba E., Schjelderup G. (2002), Tax Competition: A Review of the Theory, http://odin.dep.no/ud/norsk/handelspolitikk/032121-220006/index-dok000-b-f-a.html, 26.08.2008.pl_PL
dc.referencesJanicki H. P., Wunnava P. V. (2004), Determinants of Foreign Direct Investment: Empirical Evidence from EU Accession Candidates, „Applied Economics”, Vol. 36, No. 5, s. 505‒509.pl_PL
dc.referencesJenkins C., Thomas L. (2002), Foreign Direct Investment in Southern Africa: Determinants, Characteristics and Implications for Economic Growth and Poverty Alleviation, University of Oxford, London School of Economics, Oxford‒London, (CSAE and CREFSA Report).pl_PL
dc.referencesJohnson A. (2006), FDI Inflows to the Transition Economies in Eastern Europe: Magnitude and Determinants, „CESIS Working Paper”, No. 59.pl_PL
dc.referencesJun K. W., Singh H. (1996), The Determinants of Foreign Direct Investment in Developing Countries, „Transnational Corporations”, Vol. 5, No. 2, s. 67‒105.pl_PL
dc.referencesKaraszewski W. (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.pl_PL
dc.referencesKaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. (2010), The Worldwide Governance Indicators. Methodology and Analytical Issues, „Policy Research Working Paper”, No. 5430, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1682130, 24.08.2011, dane: http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/wgidataset.xls, 25.08.2011.pl_PL
dc.referencesKennedy P. E. (1981), Estimation with Correctly Interpreted Dummy Variables in Semilogarithmic Equations, „American Economic Review”, Vol. 71, No. 4, s. 801.pl_PL
dc.referencesKinda T., Plane P., Véganzonès-Varoudakis M.-A. (2011), Firm Productivity and Investment Climate in Developing Countries: How Does Middle East and North Africa Manufacturing Perform?, „CERDI, Etudes et Documents E”, No. 2011.26.pl_PL
dc.referencesKing M. A., Fullerton D. (1984), The Taxation of Income from Capital: A Comparative Study of the United States, the United Kingdom, Sweden, and West Germany, The University of Chicago Press, Chicago London.pl_PL
dc.referencesKinoshita Y., Campos N. F. (2003), Why Does FDI Go Where It Goes? New Evidence from the Transition Economies, „William Davidson Institute Working Paper”, No. 573.pl_PL
dc.referencesKirkpatrick C., Parker D., Zhang Y.-F. (2006), Foreign Direct Investment in Infrastructure in Developing Countries: Does Regulation Make a Difference, „Transnational Corporations”, Vol. 15, No. 1, s. 143‒171.pl_PL
dc.referencesKlemm A. (2008), Effective Average Tax Rates for Permanent Investment, „IMF Working Paper”, No. 08/56.pl_PL
dc.referencesKlimat inwestycyjny w Polsce. Raport z badania ankietowego (2007), Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKlimat inwestycyjny w Polsce. Raport z badania zrealizowanego przez TNS Pentor (2011), Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, TNS Pentor, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKlimat inwestycyjny w Polsce w 2009 r. Raport z badania ilościowego (2009), Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKnirsch D. (2002), Neutrality-Based Effective Tax Rates, „Tübinger Diskussionsbeitrag”, nr. 249.pl_PL
dc.referencesKojima K. (1973), A Macroeconomic Approach to Foreign Direct Investment, „Hitotsubashi Journal of Economics”, Vol. 14, No. 1, s. 1‒21.pl_PL
dc.referencesKrajewska A. (2007), Przebieg i perspektywy konkurencji podatkowej w rozszerzonej Unii Europejskiej, [w:] Podatki w Unii Europejskiej harmonizacja czy konkurencja podatkowa?, S. I. Bukowski, M. K. Pypeć (red.), Politechnika Radomska, Radom, s. 255‒269.pl_PL
dc.referencesKrajewska A. (2010), Podatki w Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrajewska A., Krajewski S. (2005a), Tax Competition in an Enlarged European Union, [w:] New World Order: Economic, Social and Political Tendencies at the Beginning of Third Millennium, S. Rudolf (ed.), vol. 2, Lodz University Press, Lodz ‒ Santiago de Chile, Part II, Ch. 39, s. 627‒636.pl_PL
dc.referencesKrajewska A., Krajewski S. (2005b), Wpływ systemu podatkowego w Polsce, transformujących się gospodarkach i Unii Europejskiej na konkurencyjność gospodarki, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski, R. Piasecki (red.), „Studia i Monografie”, nr 11, (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi), s. 101‒122.pl_PL
dc.referencesKrajewska A., Krajewski S. (2007), Is Corporate Income Tax Harmonization Possible in an Enlarged European Union?, „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, Vol. 10, No. 1/2, s. 5‒20.pl_PL
dc.referencesKrajewski S. (2009), Prywatyzacja, restrukturyzacja, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrugman P. R., Obsfeld M. (2008), International Economics. Theory and Policy, 8ht Ed., Addison-Wesley (Pearson Education), Boston.pl_PL
dc.referencesKuzel M. (2007), Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności (na przykładzie gospodarki Polski), TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.pl_PL
dc.referencesKudła J. (2005), Międzynarodowa konkurencja podatkowa w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw – przypadek akcesji do Unii Europejskiej, XI Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów „Rozwój i polityka gospodarcza Polski w Unii Europejskiej”, 13‒15 czerwca, Sopot, http://ekonom.niv.gda.pl/mikro/konferencja/pdf/Kudla%20Januszl.pdf, 20.02.2008pl_PL
dc.referencesLada K., Tchorek G. (2008), Przepływy Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych w Europie a utworzenie strefy euro, Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro (BISE), www.nbp.pl//bise/seminaria/LadaO.pdf, 26.02.2009, (opracowanie wstępne).pl_PL
dc.referencesLahrèche-Révil A. (2006), Who’s Afraid of Tax Competition? Harmless Tax Competition from the New European Member States, „CEPII Working Paper”, No. 2006–11.pl_PL
dc.referencesLall S. (1997), Attracting Foreign Direct Investment: New Trends, Sources and Policies, „Economic Paper”, No. 31, (Commonwealth Secretariat).pl_PL
dc.referencesLammersen L. (2002), The Measurement of Effective Tax Rates: Common Themes in Business Management and Economics, „ZEW Discussion Paper”, No. 02–46.pl_PL
dc.referencesLammersen L., Schwager R. (2005), The Effective Tax Burden of Companies in European Regions, „ZEW Economic Studies”, Vol. 28, (Heidelberg).pl_PL
dc.referencesLansbury M., Pain N., Smidkova K. (1996), Foreign Direct Investment in Central Europe Since 1990: An Econometric Study, „National Institute Economic Review”, Vol. 156, No. 1, s. 104‒114.pl_PL
dc.referencesLeibrecht M., Römisch R. (2002), Comparison of Tax Burdens, „WIIW Research Reports”, No. 292.pl_PL
dc.referencesLiberska B. (1999), Czynniki przyciągające zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Wnioski dla Polski z doświadczeń innych krajów, [w:] Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, Z. Sadowski (red.), Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, s. 35‒64.pl_PL
dc.referencesLimański A. (2003), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę kraju przyjmującego, „Przegląd Organizacji”, nr 3, s. 17‒20.pl_PL
dc.referencesLizondo J. S. (1991), Foreign Direct Investment, [w:] Determinants and Systemic Consequences of International Capital Flows. A Study by the Research Department of the International Monetary Fund, „International Monetary Fund Occasional Paper”, No. 77, s. 68‒82.pl_PL
dc.referencesLyk-Jensen V. S. (2005), Forecasting Future Freight Flows for Denmark. Specification and Estimation of the Gravity Model, Danish Transport Research Institute, Lyngby.pl_PL
dc.referencesMartinez-Mongay C. (2000), ECFIN’s Effective Tax Rates. Properties and Comparisons with Other Tax Indicators, „European Commission, Economic Papers”, No. 146.pl_PL
dc.referencesMátyás L. (1997), Proper Econometric Specification of the Gravity Model, „The World Economy”, Vol. 20, No. 3, s. 363‒368.pl_PL
dc.referencesMączyńska E. (1999), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Światowe i lokalne czynniki dynamizujące, „Ekonomista”, nr 1–2, s. 87‒107.pl_PL
dc.referencesMendoza E. G., Razin A., Tesar L. L. (1994), Effective Tax Rates in Macroeconomics: Cross-Country Estimates of Tax Rates on Factor Incomes and Consumption, „NBER Working Paper Series”, Working Paper, No. 4864.pl_PL
dc.referencesMendoza E. G., Tesar L. L. (2005), Why Hasn’t Tax Competition Triggered a Race to the Bottom? Some Quantitative Lessons from the EU, „Journal of Monetary Economics”, Vol. 52, No. 1, s. 163‒204.pl_PL
dc.referencesMichalet Ch.-A. (1997), Strategies of Multinationals and Competition for Foreign Direct Investment. The Opening of Central and Eastern Europe, World Bank, Washington, D.C.pl_PL
dc.referencesMisala J. (1990), Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMisala J. (2003), Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa ‒ Oficyna Wydawnicza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMisztal P. (2007), Konkurencja podatkowa a harmonizacja podatków w krajach członkowskich Unii Europejskiej, [w:] Podatki w Unii Europejskiej harmonizacja czy konkurencja podatkowa?, S. I. Bukowski, M. K. Pypeć (red.), Politechnika Radomska, Radom, s. 312‒325.pl_PL
dc.referencesMorisset J. (2003), Tax Incentives: Using Tax Incentives to Attract Foreign Direct Investment, „Public Policy for the Private Sector, World Bank Note”, No. 253.pl_PL
dc.referencesMottaleb K. A. (2007), Determinants of Foreign Direct Investment and Its Impact on Economic Growth in Developing Countries, „MPRA Paper”, No. 9457.pl_PL
dc.referencesMutti J., Grubert H. (2004), Empirical Asymmetries in Foreign Direct Investment and Taxation, „Journal of International Economics”, Vol. 62, No. 2, s. 337‒358.pl_PL
dc.referencesNavaretti G. B., Venables A. J. (2004), Multinational Firms in the World Economy, Princeton University Press, Princeton (NJ).pl_PL
dc.referencesNicodème G. (2001), Computing Effective Corporate Tax Rates: Comparisons and Results, „MPRA Paper”, No. 3808.pl_PL
dc.referencesNigh D. (1986), Political Events and the Foreign Direct Investment Decision: an Empirical Examination, „Managerial and Decision Economics”, Vol. 7, No. 2, s. 99‒106.pl_PL
dc.referencesNotional Interest Deduction: An Innovative Belgian Tax Incentive. Tax Year 2012 – Income 2011 (2011), http://minfin.fgov.be/portail2/belinvest/downloads/en/publications/bro_notional_interest.pdf, 30.10.2011.pl_PL
dc.referencesNowicki M. (red.) (2003), Jak integracja z Unią Europejską wpłynie na polskie regiony?, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesNowińska-Łaźniewska E. (2004), Relacje przestrzenne w Polsce w okresie transformacji w świetle teorii rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesNunnenkamp P. (2002), Determinants of FDI in Developing Countries: Has Globalization Changed the Rules of the Game?, „Kiel Working Paper”, No. 1122, (Kiel Institute for World Economics).pl_PL
dc.referencesOczkowska R. (2007), Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Uwarunkowania strategii internacjonalizacji i globalizacji, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.pl_PL
dc.referencesOECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment (1996), Third Edition, OECD, Paris.pl_PL
dc.referencesOECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment (2008), Fourth Edition, OECD, Paris.pl_PL
dc.referencesOręziak L. (2007), Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOtta W. J. (1994), Strategia przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna, T. Gołębiowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 46‒76.pl_PL
dc.referencesOveresch M. (2005), The Effective Tax Burden of Companies in Europe, „CESifo DICE Report”, No. 4/2005, s. 56‒63.pl_PL
dc.referencesOziewicz E. (1998), Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesPanek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa ‒ Oficyna Wydawnicza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPigato M. (2000), The Foreign Direct Investment Environment in Africa, (opracowanie wstępne), http://www.ifc.org/ifcext/fias.nsf/AttachmentsByTitle/The_FDI_Environment_in_ Africa.pdf/$FILE/FDI+in+Africa+by+Miria+Pigato.pdf, 23.03.2008.pl_PL
dc.referencesPilarska C. (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesPorter M. E. (1992), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesProksch M. (2003), Selected Issues on Promotion and Attraction of Foreign Direct Investment in Least Developed Countries and Economies in Transition, „Investment Promotion and Enterprise Development Bulletin for Asia and the Pacific”, No. 2, (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, New York, United Nations), s. 1‒18.pl_PL
dc.referencesPrzybylska K. (1997), Zewnętrzne źródła finansowania gospodarki krajów rozwijających się w latach 1970–95, „Ekonomista”, nr 3, s. 393‒406.pl_PL
dc.referencesPrzybylska K. (1998), Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii międzynarodowego cyklu życia produktu, „Gospodarka Narodowa”, nr 2–3, s. 42‒50.pl_PL
dc.referencesPrzybylska K. (1999), Monopolistyczne przewagi przedsiębiorstw podejmujących zagraniczne inwestycje bezpośrednie, „Gospodarka Narodowa”, nr 4, s. 44‒55.pl_PL
dc.referencesPrzybylska K. (2001), Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej. Empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesPrzybylska K. (2008), Klimat inwestycyjny w kraju goszczącym zagranicznych inwestorów, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni”, nr 7, s. 53‒79.pl_PL
dc.referencesQuazi R. M. (2007), Foreign Direct Investment in Latin America: A Panel Regression Study, „The International Journal of Business and Finance Research”, Vol. 1, No. 1, s. 59‒67.pl_PL
dc.referencesQuazi R. M., Mahmud M. (2004), Determinants of Foreign Direct Investment in South Asia, http://cob.pvamu.edu/business/WorkingPapers/FDI-MVEA.pdf, 28.02.2009.pl_PL
dc.referencesRailisa The UIC Statistics Database (2011), http://www.uic.org/spip.php?article1352, 10.06.2011.pl_PL
dc.referencesRaport Polska 2011. Gospodarka-Społeczeństwo-Regiony (2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Raporty_o_ rozwoju/Raporty_krajowe/Documents/Raport-Polska%202011.pdf, 27.01.2012.pl_PL
dc.referencesResmini L. (2000), The Determinants of Foreign Direct Investment in the CEECs. New Evidence from Sectoral Patterns, „Economics of Transition”, Vol. 8, No. 3, s. 665‒689.pl_PL
dc.referencesResolution of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, Meeting within the Council of 1 December 1997 on a Code of Conduct for Business Taxation (1998), [w:] Council. Conclusions of the ECOFIN Council Meeting on 1 December 1997 concerning taxation policy, „Official Journal of the European Communities”, 06.01.1998, s. 2–5.pl_PL
dc.referencesRömisch R., Leibrecht M. (2006), An Alternative Formulation of the Devereux-Griffith Effective Average Tax Rates for International Investment, „WIIW Working Papers”, No. 39.pl_PL
dc.referencesRosińska M. (2007), Kierunki globalnych przepływów kapitałowych a znaczenie miękkich czynników lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w procesie decyzyjnym, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, W. Karaszewski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 307‒321.pl_PL
dc.referencesRymarczyk J. (1996), Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRymarczyk J. (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRymarczyk J., Błaszczyk M., Michalski B., Niemiec M., Niemiec W., Wróblewski M. (2008), Klimat inwestycyjny Dolnego Śląska w ocenie bezpośrednich inwestorów zagranicznych, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSchreiber U., Spengel C., Lammersen L. (2002), Measuring the Impact of Taxation on Investment and Financing Decisions, „Schmalenbach Business Review”, Vol. 54, s. 2‒23.pl_PL
dc.referencesShamsuddin A. F. M. (1994), Economic Determinants of Foreign Direct Investment in Less Developed Countries, „The Pakistan Development Review”, Vol. 33, No. 1, s. 41‒51.pl_PL
dc.referencesSitek E. (1997), Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.pl_PL
dc.referencesSlemrod J. (2007), Does the United States Tax Capital Income?, [w:] Taxing Capital Income, H. J. Aaron, L. E. Burman, C. E. Steuerle (eds.), The Urban Institute Press, Washington, D.C., s. 3‒29.pl_PL
dc.referencesSmarzyńska B. K., Wei S.-J. (2000), Corruption and Composition of Foreign Direct Investment: Firm-Level Evidence, „NBER Working Paper Series”, Working Paper, No. 7969.pl_PL
dc.referencesSova R., Albu L. L., Stancu I., Sova A. (2009), Patterns of Foreign Direct Investment in the New EU Countries, „Romanian Journal of Economic Forecasting”, No. 2, s. 42‒51.pl_PL
dc.referencesStawicka M. (2007), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych krajach świata, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, W. Karaszewski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 293‒306.pl_PL
dc.referencesStern N. (2002), A Strategy for Development, World Bank, Washington, D.C.pl_PL
dc.referencesStępniak A., Umiński S. (1998), Możliwość wykorzystania swobodnego transferu kapitału przez polskie firmy na obszarze Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesStructures of the Taxation Systems in the European Union: 1995–2004 (2006), European Commission, Eurostat, Luxembourg.pl_PL
dc.referencesSylwestrzak P. (2007), Tax sparing credit, [w:] Międzynarodowe planowanie podatkowe, Ł. Ziółek (red.), Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa, s. 52‒62.pl_PL
dc.referencesSztaudynger J. J. (2005), Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSztaudynger J. J. (2007), Społeczne problemy wzrostu gospodarczego – analiza ekonometryczna, [w:] Etyka i ekonomia, B. Klimczak, A. Lewicka-Strzałecka (red.), Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa, s. 133‒164.pl_PL
dc.referencesTax Burdens Alternative Measures (2000), „OECD Tax Policy Studies”, No. 2.pl_PL
dc.referencesTax Effects on Foreign Direct Investment. Recent Evidence and Policy Analysis (2007), „OECD Tax Policy Studies”, No. 17.pl_PL
dc.referencesTax Incentives and Foreign Direct Investment. A Global Survey (2000), „ASIT Advisory Study”, No. 16, (United Nations Conference on Trade and Development, New York‒Geneva).pl_PL
dc.referencesTax Ratios: A Critical Survey (2001), „OECD Tax Policy Studies”, No. 5.pl_PL
dc.referencesTaxation and Technology Transfer: Key Issues (2005), United Nations Conference on Trade and Development, New York‒Geneva.pl_PL
dc.referencesTaxation Trends in the European Union. Data for the EU Member States and Norway (2009), European Commission, Eurostat, Luxembourg.pl_PL
dc.referencesTaxation Trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway (2010), European Commission, Eurostat, Luxembourg.pl_PL
dc.referencesTaxing Profits in a Global Economy: Domestic and International Issues (1991), OECD, Paris.pl_PL
dc.referencesTeather R. (2005), The Benefits of Tax Competition, Institute of Economic Affairs, London.pl_PL
dc.referencesTihanyi L., Griffith D. A., Russell C. J. (2005), The Effect of Cultural Distance on Entry Mode Choice, International Diversification, and MNE Performance: A Meta-Analysis, „Journal of International Business Studies”, Vol. 36, No. 3, s. 270‒283.pl_PL
dc.referencesTorrisi R. C., Delaunay C. J., Kocia A., Lubieniecka M. (2008), FDI in Central Europe: Determinants and Policy Implications, „Journal of International Finance and Economics”, Vol. 8, No. 4, s. 136‒147.pl_PL
dc.referencesTransport in Figures 2011 (2011), European Commission, http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/doc/2011/pb_2011_25_infr_web.xls, 10.06.2011.pl_PL
dc.referencesUsing Micro-data to Assess Average Tax Rates (2003), „OECD Tax Policy Studies”, No. 8.pl_PL
dc.referencesVan Parys S., James S. (2010), Why Lower Tax Rates May Be Ineffective to Encourage Investment: The Role of the Investment Climate, „Universiteit Gent Working Paper”, No. 676.pl_PL
dc.referencesVernon R. (1966), International Investment and International Trade in the Product Cycle, „The Quarterly Journal of Economics”, Vol. 80, No. 2, s. 190‒207.pl_PL
dc.referencesWawrzyniak D. (2010), Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych, „Gospodarka Narodowa”, nr 4, s. 89‒111.pl_PL
dc.referencesWawrzyniak D. (2011a), Company Taxation in the European Union, „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, Vol. 14, No. 3, s. 119‒136.pl_PL
dc.referencesWawrzyniak D. (2011b), Obciążenie podatkowe przedsiębiorstw – aspekt porównawczy, „Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych”, Sympozja i Konferencje KKMU, nr 6, Kraków, s. 1101‒1110.pl_PL
dc.referencesWdowicka M. (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i inwestycje samorządowe w aglomeracji poznańskiej w okresie transformacji ustrojowej, Bugucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesWei S.-J. (2000), How Taxing is Corruption on International Investors?, „The Review of Economics and Statistics”, Vol. 82, No. 1, s. 1‒11.pl_PL
dc.referencesWeresa M. (2002), Skutki inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego – doświadczenia Polski, [w:] Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce, „Zeszyty BRE Bank-Case”, nr 62, (Warszawa), s. 7‒42.pl_PL
dc.referencesWijeweera A., Dollery B., Clark D. (2007), Corporate Tax Rates and Foreign Direct Investment in the United States, „Applied Economics”, Vol. 39, No. 1, s. 109‒117.pl_PL
dc.referencesWiliński W. (2004), Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych między Polską i krajami Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej”, nr 16, s. 128‒142.pl_PL
dc.referencesWilson J. D. (1999), Theories of Tax Competition, „National Tax Journal”, Vol. 52, No. 2, s. 269‒304.pl_PL
dc.referencesWilson J. D., Wildasin D. E. (2004), Capital Tax Competition: Bane or Boon, „Journal of Public Economics”, Vol. 88, No. 6, s. 1065‒1091.pl_PL
dc.referencesWitkowska J. (1996), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWitkowska J. (1998), Motywacje inwestorów zagranicznych – aspekty porównawcze, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Z. Olesiński (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 70‒86.pl_PL
dc.referencesWitkowska J. (2000), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy w kraju przyjmującym – aspekty teoretyczne, „Ekonomista”, nr 5, s. 647‒668.pl_PL
dc.referencesWitkowska J. (2001), Rynek czynników produkcji w procesie integracji europejskiej. Trendy, współzależności, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWitkowska J. (2006), Spójność społeczna i gospodarcza Unii Europejskiej. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych – aspekty regionalne, [w:] Regionalne aspekty polityki konkurencji w procesie integracji europejskiej, J. Witkowska, Z. Wysokińska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 26‒43.pl_PL
dc.referencesWitkowska J. (2007), Foreign Direct Investment in the Changing Business Environment of the European Union’s New Member States, „Global Economy Journal”, Vol. 7, No. 4, s. 0‒30, http://www.bepress.com.gej/vol17/iss4/2, 02.01.2012.pl_PL
dc.referencesWitkowska J. (2008), Kierunki współpracy Polski z regionem Azji Południowej, Azji Wschodniej, Azji Południowo-Wschodniej i Oceanii w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Raport dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Łódź, www.azjapacyfik.pl/_vault/_article_files/12.pdf, 19.12.2011.pl_PL
dc.referencesWitkowska J. (2009), Foreign Direct Investment in the New European Union Member States and Developing Countries of Asia under Conditions of the Global Financial and Economic Crisis: Comparative Aspects, „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, Vol. 12, No. 4, s. 133‒153.pl_PL
dc.referencesWitkowska J., Wysokińska Z. (2006), Umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw a procesy integracji europejskiej. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWolff G. B. (2007), Foreign Direct Investment in the Enlarged EU: Do Taxes Matter and to What Extent?, „Open Economies Review”, Vol. 18, No. 3, s. 327‒346.pl_PL
dc.referencesWorld Development Indicators (2011), World Bank, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators, 20.05.2011.pl_PL
dc.referencesWorld Development Report 2005. A Better Investment Climate for Everyone (2005), World Bank, New York.pl_PL
dc.referencesWorld Investment Report 1996: Investment, Trade and International Policy Arrangements (1996), United Nations Conference on Trade and Development, New York‒Geneva.pl_PL
dc.referencesWorld Investment Report 1998: Trends and Determinants (1998), United Nations Conference on Trade and Development, New York‒Geneva.pl_PL
dc.referencesWorld Investment Report 1999: Foreign Direct Investment and the Challenge of Development (1999), United Nations Conference on Trade and Development, New York‒Geneva.pl_PL
dc.referencesWysokińska Z. (1996), Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność eksportu. Aspekty porównawcze Polski z krajami Azji Południowo-Wschodniej, „Ekonomista”, nr 2, s. 205‒223.pl_PL
dc.referencesWysokińska Z. (1998), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na dostosowania strukturalne w gospodarce, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Z. Olesiński (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 113‒135.pl_PL
dc.referencesWysokińska Z., Witkowska J. (2004), Handel i inwestycje zagraniczne a zrównoważony rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesYoo K.-Y. (2003), Corporate Taxation of Foreign Direct Investment Income 1991–2001, „OECD Economics Department Working Paper”, No. 365.pl_PL
dc.referencesZee H. H., Stotsky J. G., Ley E. (2002), Tax Incentives for Business Investment: A Primer for Policy Makers in Developing Countries, „World Development”, Vol. 30, No. 9, s. 1497‒1516.pl_PL
dc.referencesZeliaś A. (red.) (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesZhang K. H. (2001), What Attracts Foreign Multinational Corporations to China?, „Contemporary Economic Policy”, Vol. 19, No. 3, s. 336‒346.pl_PL
dc.referencesZodrow G. R. (2003), Tax Competition and Tax Coordination in the European Union, „International Tax and Public Finance”, Vol. 10, No. 6, s. 651‒671.pl_PL
dc.referencesZodrow G. R., Mieszkowski P. (1986), Pigou, Tiebout, Property Taxation, and the Underprovision of Local Public Goods, „Journal of Urban Economics”, Vol. 19, No. 3, s. 356‒370.pl_PL
dc.referencesZorska A. (1998), Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZorska A. (2007), Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-139-5
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe