Show simple item record

dc.contributor.authorKarcz, Szymon
dc.date.accessioned2019-05-14T13:31:57Z
dc.date.available2019-05-14T13:31:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28223
dc.description.abstractHousing development over the last decades has undergone a huge change which goal was improvement a quality of life of the residents of the housing estates. The article presents contemporary tendencies referring to shaping new housing estates based on examples from European countries (Ireland, Germany, Spain), Poland (Katowice, Kraków, Warsaw) and various districts of Lodz. The author’s goal is to show common features that are currently used to achieve the best visual and social effects.The presented research based on the offers of developers and inventory (on Lodz examples) show the most frequently used solutions. Analysis based on three groups of features allows for a broad view, and also reduces the risk of omitting important facts about housing estates.en_GB
dc.description.abstractZabudowa mieszkaniowa w ciągu ostatnich dekad przeszła ogrom zmian, których celem było przede wszystkim usprawnienie oraz ulepszenie jakości życia mieszkańców osiedli. Artykuł przedstawia współczesne tendencje odnoszące się do kształtowania nowo powstających osiedli mieszkaniowych, bazując na przykładach z krajów europejskich (Irlandia, Niemcy, Hiszpania), Polski (Katowice, Kraków, Warszawa) oraz różnych dzielnic Łodzi. Celem autora jest ukazanie wspólnych cech, które wykorzystywane są aktualnie do osiągnięcia jak najlepszych efektów wizualno-socjalnych. Przedstawione badania, oparte na ofertach deweloperów oraz inwentaryzacji w terenie (na przykładach łódzkich), ukazują najczęściej stosowane rozwiązania. Analiza oparta na trzech grupach cech pozwala na szerokie spojrzenie, a także zmniejsza ryzyko pominięcia istotnych faktów na temat osiedli.pl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy; 26
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectTrendsen_GB
dc.subjecthousing estateen_GB
dc.subjectshaping areasen_GB
dc.subjectspatial developmenten_GB
dc.subjectresidential developmenten_GB
dc.subjectlocationen_GB
dc.subjectpublic spaceen_GB
dc.subjectTendencjepl_PL
dc.subjectosiedle mieszkaniowepl_PL
dc.subjectkształtowanie przestrzenipl_PL
dc.subjectzagospodarowanie przestrzennepl_PL
dc.subjectzabudowa mieszkaniowapl_PL
dc.subjectlokalizacjapl_PL
dc.subjectprzestrzeń publicznapl_PL
dc.titleTendencje w kształtowaniu nowo powstających osiedli mieszkaniowych w Europie, Polsce i Łodzipl_PL
dc.title.alternativeTrends in shaping newly created residential areas in Europe, Poland and Lodzen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number117-137
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesChmielewski J.M., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGovernment of Ireland, 2009, Guidelines for Planning Authorities on Sustainable Residential Development in Urban Areas (Cities, Towns & Villages), The Stationary Office, Dublin.pl_PL
dc.referencesGronostajska B., 2010, Architektura współczesnych osiedli mieszkaniowych. Globalizacja czy regionalizacja?, „Czasopismo Techniczne. Architektura”, 107, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków.pl_PL
dc.referencesKania P., 2010, Od Charlesa Fouriera do Paolo Soleriego – przemiany w sposobie kształtowania struktur osiedli mieszkaniowych na przestrzeni wieków, „Architecturae et Artibus”, 2 (2), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.pl_PL
dc.referencesRembarz G., 2010, Współczesny model kształtowania miejskich struktur mieszkaniowych, „Architecturae et Artibus”, 2 (3), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.pl_PL
dc.referencesSkoczylas O., 2016, Przeobrażanie się przestrzeni miasta i osiedli związane ze zmianami stylu życia mieszkańców, „Budownictwo i Architektura”, 15, Samodzielna Pracownia Architektoniczna, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska, Lublin.pl_PL
dc.referencesStachura E., 2012, Kształtowanie architektury domów i mieszkań z wykorzystaniem wyników badań preferencji mieszkaniowych Polaków, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, 20 (3), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesSzolginia W., 1982, Architektura i budownictwo, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWojkun G., 2012, Standardy współczesnego mieszkalnictwa, „Przestrzeń i Forma”, 17, Szczecin.pl_PL
dc.referencesMateriały uzyskane od ATAL S.A. – Biuro sprzedaży mieszkań.pl_PL
dc.referencesMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice dla obszaru w rejonie lotniska Muchowiec, 2016.pl_PL
dc.referenceswww.bagrypark.plpl_PL
dc.referenceswww.brzozowaleja.plpl_PL
dc.referenceswww.francuskapark.plpl_PL
dc.referenceswww.jarzebinowe.plpl_PL
dc.referenceswww.marianella-rathgar.compl_PL
dc.referenceswww.marmurowe.com.plpl_PL
dc.referenceswww.nowepolesie.plpl_PL
dc.referenceswww.nowytargowek.plpl_PL
dc.referenceswww.rynekpierwotny.plpl_PL
dc.referenceswww.sgp-architekten.depl_PL
dc.referenceswww.urbanity.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailszymek.karcz1994@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.26.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.