Folia Geographica Socio-Oeconomica jest czasopismem o zasięgu co najmniej krajowym, wyspecjalizowanym w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Publikuje recenzowane tomy monograficzne i wielotematyczne obejmujące zarówno opracowania teoretyczne, metodologiczne jak i poznawcze z elementami aplikacyjnymi. Porusza problematykę regionalną o zasięgu międzynarodowym i krajowym, w szczególności dotyczącą regionu łódzkiego. W czasopiśmie upowszechniane są wyniki badań z różnych dziedzin geografii człowieka, w tym głównie z geografii miast, geografii społecznej, geografii ludności, geografii usług, geografii przemysłu, geografii komunikacji, geografii politycznej. Uwzględniane są również prace reprezentujące nowe kierunki badań geografii społeczno-ekonomicznej: geografia humanistyczna, geografia behawioralna, geografia kultury, geografia percepcji, geografia wyborcza, i in.
Wydawnictwo jest adresowane głównie do pracowników naukowych i studentów kierunku geograficznego i gospodarki przestrzennej, a dodatkowo także m.in. do: pracowników administracji państwowej, samorządowej, statystyki regionalnej i planowania przestrzennego.

Za publikację w czasopiśmie MNiSW przyznaje 8 pkt. - wykaz czasopism naukowych MNiSW z dnia 23 grudnia 2015 r. - część B

Redakcja czasopisma:

Marcin Wójcik (redaktor),
Marek Barwiński (z-ca redaktora),
Iwona Jażdżewska (z-ca redaktora),
Łukasz Musiaka (sekretarz),
Bartosz Bartosiewicz (członek redakcji)
Anna Janiszewska (członek redakcji),
Stanisław Mordwa (członek redakcji),
Ewa Szafrańska (członek redakcji)

Rada redakcyjna:

Tadeusz Marszał - Uniwersytet Łódzki,
Andrzej Matczak - Uniwersytet Łódzki,
Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Uniwersytet Łódzki,
Andrzej Suliborski - Uniwersytet Łódzki,
Marek Sobczyński- Uniwersytet Łódzki,
Tomasz Kaczmarek - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Remus Anghel - Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj (Rumunia),
Annegret Haase - Centrum Badań Środowiska im. H. von Helmholza, Lipsk (Niemcy),
Rene Matlovič - Uniwersytet w Preszowie (Słowacja),
Bohdan Posatskyy - Uniwersytet Lwowski (Ukraina),
Tadeusz Siwek - Uniwersytet Ostrawski (Czechy),
Sokol Axhemi - Uniwersytet w Tiranie (Albania),
Vladimir Székely - Słowacka Akademia Nauk, Bratysława (Słowacja),
Alessandro Vitale - Uniwersytet Bicoca, Mediolan (Włochy)

Zespół wspomagający w zakresie GIS i nowych technologii:
Karolina Dmochowska-Dudek
Łukasz Lechowski

Lista recenzentów:

dr hab. Dariusz Ilnicki – (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Stanisław Ciok – (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Tadeusz Palmowski – (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Franciszek Kłosowski – (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Janusz Wendt – (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Krystian Heffner – (Akademia Ekonomiczna Katowice)
prof. dr hab. Dobiesław Jędrzejczyk – (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Sławomir Kurek – (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr hab. Marek Więckowski – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
dr hab. Roman Kulikowski – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
prof. dr Joseph Salukvadze – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
dr Marcin Feltynowski – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
prof. Lydia Coudroy de Lille – Université Lumière Lyon 2

Kontakt
Łukasz Musiaka (Sekretarz redakcji)
e-mail: musiaka@wp.pl
tel.: (42) 635 45 91; fax (42) 635 45 92

Adres Redakcji
Redakcja Folia Geographica Socio-Oeconomica
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni UŁ
ul. Kopcińskiego 31
90-142 Łódź

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN 1508-1117

Collections in this community

Recent Submissions

View more