Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe to czasopismo wydawane w Instytucie Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.
Artykuły publikowane w czasopiśmie "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe" są oceniane na 40 punktów (2019, 2020).
Dyscypliny: ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki socjologiczne.

Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
ul. Rewolucji 1905r. nr 41/43
90-214 Łódź
Tel.: +48 42 635 51 62
fax: +48 42 635 53 08
e-mail: comparative@uni.lodz.pl
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Polityka OA
Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works).

Collections in this community

Recent Submissions

View more