Show simple item record

dc.contributor.authorŚwidyński, Jarosław
dc.contributor.authorŚwidyńska, Natalia Karolina
dc.date.accessioned2019-03-04T09:27:03Z
dc.date.available2019-03-04T09:27:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26962
dc.description.abstractThe article attempts to determine the impact of geographic and natural conditions on the development of small towns. Research, thanks to which it will be possible to determine the magnitude of this impact, was carried out on the example of selected small towns of the Warmian-MasurianVoivodeship.en_GB
dc.description.abstractW artykule podjęto się określenia wpływu uwarunkowań geograficzno-przyrodniczych na rozwój małych miast. Badania zostały przeprowadzone na przykładzie wybranych małych miast województwa warmińsko-mazurskiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;25
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectsmall townsen_GB
dc.subjectspaceen_GB
dc.subjectdevelopmenten_GB
dc.subjectmałe miastapl_PL
dc.subjectprzestrzeńpl_PL
dc.subjectrozwójpl_PL
dc.titleWpływ uwarunkowań geograficzno-przyrodniczych na rozwój małych miastpl_PL
dc.title.alternativeThe influence of the geographical and natural conditions for the development of small citiesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number75-84
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Instytut Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii Środowiska, Nieruchomości i Agrobiznesu, ul. M. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesCymerman R. (red.), 2012, Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami, Educaterra, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesKobojek E., 2016, Położenie małych miast na tle środowiska przyrodniczego dna pradoliny warszawsko-berlińskiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica”, 15: 37–44.pl_PL
dc.referencesMazur-Belzyt K., 2014, Współczesne podstawy rozwoju małych miast na przykładzie sieci miast Cittaslow, „Problemy Rozwoju Małych Miast”, Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, 11 (3): 39–45.pl_PL
dc.referencesPaszkowski Z.W., 2012, Idea miasta, „Przestrzeń i Forma”, 17: 145–164.pl_PL
dc.referencesPaszkowski Z.W., 2015, Małe miasta w Polsce i ich szanse rozwoju wobec wdrażania polityki spójności i rewitalizacji zintegrowanej, „Przestrzeń i Forma”, 23/1: 37–58.pl_PL
dc.referencesSekuła A., 2012, Rozwój małych miast w świetle wydatków inwestycyjnych – na przykładzie gmin miejskich województwa pomorskiego, „Studia Ekonomiczne”, 92: Ewolucja funkcji małych miast w Polsce: 163–175.pl_PL
dc.referencesŚwidyński J., 2017, Spatial forms of nature conservation in spatial planning and management, „Ekonomia i Środowisko”, 2: 57–66.pl_PL
dc.referencesUchwała nr VII/164/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz.U.W., WM, 2015, poz. 2931).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U., 2016, poz. 2134, z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesBank Danych Lokalnych. Główny Urząd Statystyczny, https://bdl.stat.gov.pl/BDL.pl_PL
dc.referencesGeoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/.pl_PL
dc.referencesGoogle Maps, https://www.google.pl/maps/.pl_PL
dc.referencesInteraktywna Mapa Linii Kolejowych, http://mapa.plk-sa.pl/.pl_PL
dc.referencesMapa stanu budowy dróg GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/mapa-stanu-budowy-drog_warminsko-mazurskie.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjaroslaw.swidynski@uwm.edu.pl
dc.contributor.authorEmailnatalia.swidynska@uwm.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.25.05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.