Show simple item record

dc.contributor.authorMasierek, Edyta
dc.contributor.authorTorzewski, Rafał
dc.date.accessioned2019-03-04T09:27:02Z
dc.date.available2019-03-04T09:27:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26960
dc.description.abstractThe paper demonstrates the results of a questionnaire survey conducted in 2016 among customers of the sports and recreation facilities in Poddębice, lodzkie voivodeship, Poland. It provides an assessment of the present state of the complex and its potential for the city, but also presents the needs and expectations of the local community with regard to future development of the analyzed area. The outcomes of this questionnaire may serve as an inspiration for local government. The survey results are assessed in the light of the specific character of the area associated with the functioning of the sports and recreation complex.en_GB
dc.description.abstractArtykuł ma na celu ocenę potencjału kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Poddębicach i wskazanie kierunków oczekiwanych zmian w jego zagospodarowaniu w oczach użytkowników. Do jego realizacji wykorzystano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2016 roku, a także przeanalizowano najważniejsze uwarunkowania związane z powstaniem, funkcjonowaniem i aktualnym zagospodarowaniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Artykuł może stanowić jedną z inspiracji do planowanych na tym terenie działań inwestycyjnych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;25
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectspatial developmenten_GB
dc.subjectsports and recreation complexen_GB
dc.subjectPoddębiceen_GB
dc.subjectzagospodarowaniepl_PL
dc.subjectkompleks sportowo-rekreacyjnypl_PL
dc.subjectPoddębicepl_PL
dc.titleZagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Poddębicach z perspektywy użytkownikówpl_PL
dc.title.alternativeDevelopment of the sport and recreation complex in Poddębice – customers perspectiveen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number37-59
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesBerbeka J., 2013, Ewolucja form i roli obiektów sportowych w turystyce miejskiej, [w:] Żabińska T. (red.), Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju, „Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 147, Katowice: 9–20.pl_PL
dc.referencesGruszczyński L.A., 2003, Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice: 9–11.pl_PL
dc.referencesKardaś A., 2014, Aktywizacja funkcjonalna małych miast przy pomocy środków z funduszy europejskich na przykładzie miasta i gminy Gołdap, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 18: 105–116.pl_PL
dc.referencesKrajowa Polityka Miejska 2023, 2015, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLorens P., 2014, Elementy kompleksowej oceny potencjału terenu na potrzeby (PL), [w:] Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.), Wprowadzenie do projektowania urbanistycznego, Miasto Metropolia Region, Akapit-DTP, Gdańsk: 65–79.pl_PL
dc.referencesMadej M., artykuł z dnia 21 lipca 2010 roku dostępny na: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/26492,region-lodzki-ma-szanse-na-organizacje-euro-2012 (dostęp: 6.04.2018).pl_PL
dc.referencesMapa numeryczna, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poddębicach.pl_PL
dc.referencesRunge A., 2012, Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce, „Prace Geograficzne”, 129, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków: 83–101.pl_PL
dc.referencesSiemiński W., Topczewska T., 2009, Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004–2008, Difin, Warszawa: 1-38.pl_PL
dc.referencesTorzewski R., 2017, Zagospodarowanie zdegradowanego obszaru stadionu miejskiego w Poddębicach, Praca magisterska zrealizowana w Instytucie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki.pl_PL
dc.referencesUchwała Nr XXIV/158/04 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poddębice.pl_PL
dc.referencesUchwała Nr XXXV/223/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016–2023.pl_PL
dc.referencesWytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 z dnia 2 sierpnia 2016, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZboińska A., artykuł z dnia 26 lipca 2008 roku dostępny na: http://lodz.tvp.pl/2155367/poddebice-na-euro-2012 (dostęp: 6.04.2018).pl_PL
dc.referenceshttp://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx (dostęp: 17.03.2018).pl_PL
dc.referenceshttp://www.poddebice.pl/gminaPoddebice/1/50/ (dostęp: 2.01.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www.polskawliczbach.pl/Poddebice (dostęp: 17.03.2018).pl_PL
dc.contributor.authorEmailedyta.masierek@geo.uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailrafaeltorzewski@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.25.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.