Show simple item record

dc.contributor.authorMatusiak-Rojek, Magdalena
dc.date.accessioned2018-10-18T09:11:19Z
dc.date.available2018-10-18T09:11:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-6107
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25988
dc.description.abstractThe ethical ideas developed by Tadeusz Kotarbiński have long triggered philosophical discussions, but they can also be inspiring for other sciences. The article presents the concept of independent ethics from the pedagogical point of view and in the context of ethics as a school subject. The text has been divided into three parts. In the first part, the presentation of the ethical thought of Tadeusz Kotarbiński is accompanied by reflections on the functioning of ethics as a subject in the school system. In the second part, the ideal of “the dependable attendant” developed by Kotarbiński is analyzed in the context of its usefulness in school education and curriculum. The third part refers to Kotarbiński’s reflections on moral education and shows the possibilities of applying them in contemporary education.en_GB
dc.description.abstractMyśl etyczna Tadeusza Kotarbińskiego od lat skłania do dyskusji filozoficznych, ale może być także inspirująca dla innych nauk. Artykuł prezentuje koncepcję etyki niezależnej z perspektywy pedagogicznej, w kontekście rozważań nad etyką jako przedmiotem szkolnym. Tekst został podzielony na trzy części. W pierwszej z nich prezentacji idei etycznej Tadeusza Kotarbińskiego towarzyszą refleksje nad funkcjonowaniem przedmiotu etyka w systemie szkolnym. W drugiej zaproponowany przez filozofa etyczny ideał spolegliwego opiekuna analizowany jest w kontekście użyteczności dla treści kształcenia zawartych w podstawie programowej dla przedmiotu etyka. Część trzecia nawiązuje do przemyśleń Tadeusza Kotarbińskiego, mówiących wprost o wychowaniu moralnym, i pokazuje możliwości zastosowania tychże refleksji we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej.pl_PL
dc.description.sponsorshipArtykuł powstał w trakcie prac prowadzonych w projekcie, który był realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica;29
dc.subjectindependent ethicsen_GB
dc.subjectthe ideal of “the dependable attendant”en_GB
dc.subjectethical educationen_GB
dc.subjectTadeusz Kotarbińskien_GB
dc.subjectEtyka niezależnapl_PL
dc.subjectideał „spolegliwego opiekuna”pl_PL
dc.subjectedukacja etykipl_PL
dc.subjectTadeusz Kotarbińskipl_PL
dc.titleEtyka niezależna a przedmiot szkolny etykapl_PL
dc.title.alternativeIndependent ethics and the school subject of ethicsen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[81]-93
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Filozofii
dc.identifier.eissn2353-9631
dc.referencesBrożek Anna, Jadacki Jacek, Minimalizm etyczny Tadeusza Kotarbińskiego, „Etyka” nr 39, 2006.pl_PL
dc.referencesCzeżowski Tadeusz, Pisma z etyki i teorii wartości, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1989.pl_PL
dc.referencesElzenberg Henryk, Wartości i człowiek, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.pl_PL
dc.referencesKotarbiński Tadeusz, Pisma etyczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987.pl_PL
dc.referencesLazari-Pawłowska Ija, Etyczne wskazania Tadeusza Kotarbińskiego, „Studia Filozoficzne” nr 3, 1974.pl_PL
dc.referencesPrzełęcki Marian, Intuicje moralne, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2005.pl_PL
dc.references———, O rozumności i dobroci, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesSzostek Andrzej, Is Tadeusz Kotarbiński’s Independent Ethics Program Important Nowadays, w: Philosophy as the Foundation of Knowledge, Action, Ethos, red. Janusz Kaczmarek, Ryszard Kleszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesWiśniewski Ryszard, Recepcja etyki Tadeusza Kotarbińskiego „Etyka” nr 39, 2006.pl_PL
dc.referencesWoleński Jan, Naturalistyczne uzasadnienie etyki niezależnej, „Etyka” nr 39, 2006.pl_PL
dc.referencesWróblewski Jerzy, Uzasadnienia systemów etycznych a etyka niezależna, „Studia Filozoficzne” nr 5, 1974.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmagadalema@o2.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6107.29.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record