Konwersatorium Wiedzy o Mieście jest czasopismem, którego geneza sięga lat 80. XX wieku, do kiedy ukazywało się w formie corocznej monografii w serii pod tym samym tytułem.
Tematyka czasopisma obejmuje prace z szeroko rozumianej geografii osadnictwa ze szczególnym uwzględnieniem geografii miast. Publikowane prace mają charakter teoretyczny, przeglądowy, empiryczny i metodologiczny. Czasopismo adresowane jest do przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, których przedmiotem badań są różne formy osadnictwa miejskiego i zasięgi ich oddziaływania, m.in.: geografii, socjologii, architektury i urbanistyki, demografii, ekonomii, gospodarki przestrzennej oraz praktyków zajmujących się się problematyką miejską.

ISSN 2543-9421

Siedziba Redakcji
Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki
90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31
tel. +48 42 6356305
faks +48 42 6354550
e-mail: anita.wolaniuk@geo.uni.lodz.pl, wom.lodz@gmail.com

REDAKTOR
Anita Wolaniuk

SEKRETARZ NAUKOWY
Ewa Szafrańska

REDAKTOR STATYSTYCZNY
Stanisław Mordwa

RADA NAUKOWA
Mariusz Czepczyński, Uniwersytet Gdański
Annegret Haase, Helmholtz Centre for Environmental Research, Niemcy
Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Uniwersytet Łódzki
Tomasz Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
René Matlovič, University of Presov, Słowacja
Szymon Marcińczak, Uniwersytet Łódzki
Joseph Salukvadze, Tbilisi State University, Gruzja
Dariusz Sokołowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Zdeněk Szczyrba, Palacký University of Olomouc, Czechy
v Przemysław Śleszyński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Petra Špačková, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy
Tiit Tammaru, University of Tartu, Estonia
Grzegorz Węcławowicz, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Andrzej Zborowski, Uniwersytet Jagielloński

REDAKTOR JĘZYKOWY
Elżbieta Paradowska

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Collections in this community

Recent Submissions

View more