Show simple item record

dc.contributor.authorKobyłecka-Piwońska, Ewa
dc.contributor.editorKłosińska-Nachin, Agnieszka
dc.contributor.editorKobyłecka-Piwońska, Ewa
dc.date.accessioned2017-01-24T12:50:38Z
dc.date.available2017-01-24T12:50:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationE. Kobyłecka-Piwońska, „Literatura pod ciśnieniem” – latynoska kronika współczesna, [w:] A. Kłosińska-Nachin, E. Kobyłecka-Piwońska (red.), Apetyt na rzeczywistość. Między literaturą a dziennikarstwem – relacje, interakcje, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 159-170.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-220-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20381
dc.descriptionPublikacja jest zbiorem artykułów eksplorujących relacje między dziennikarstwem a literaturą z różnych perspektyw i w różnych obszarach językowych. Wobec postępującej w ostatnich dziesięcioleciach kontaminacji między dziennikarstwem a literaturą autorzy tekstów pochylają się nad historycznymi związkami między badanymi dziedzinami (począwszy od starożytności do czasów najbardziej współczesnych), stawiają pytania dotyczące kontekstów kulturowych determinujących badaną ekspresję, przyglądają się typowym dla niej środkom wyrazu, wychwytują nieuniknioną hybrydyzację form oraz kreślą sylwetki konkretnych dziennikarzy-pisarzy. Wartością dodaną jest zderzenie perspektyw badawczych w odniesieniu do różnych kręgów kulturowych (hiszpański, latynoamerykański, francuski, bułgarski, polski, amerykański, angielski, germański, klasyczny, włoski). Takie ujęcie prowadzi do wieloaspektowej problematyzacji niezwykle aktualnego wymiaru współczesnej kultury.pl_PL
dc.description.abstractCelem artykułu jest analiza „kroniki”, czyli formy narracyjnej z obszaru non-fiction, uprawianej współcześnie przez pisarzy latynoamerykańskich. Po krótkim omówieniu historii funkcjonowania tego gatunku w Ameryce Łacińskiej przedstawione zostają jego cechy formalne oraz związki z rzeczywistością wirtualną. W dalszej kolejności przedmiotem artykułu będzie kwestia społecznego zaangażowania kroniki w kontekście krytyki tradycyjnego dziennikarstwa oraz polityki pamięci.pl_PL
dc.description.abstractThe purpose of this article is to discuss a non-fiction narrative form called “chronicle”, widely practiced by the contemporary Latin American writers. After having briefly presented the history of this genre, the study examines the chronicle formal features, as well as its relations with the virtual reality. Subsequently, the question of a social commitment is analyzed, especially in the context of the criticism against the traditional journalism and the memory politics.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofApetyt na rzeczywistość. Między literaturą a dziennikarstwem – relacje, interakcje, perspektywy;
dc.subjectkronikapl_PL
dc.subjectdziennikarstwopl_PL
dc.subjectliteratura faktupl_PL
dc.subjectrzeczywistość wirtualnapl_PL
dc.subjectinformacjapl_PL
dc.subjectchroniclepl_PL
dc.subjectjournalismpl_PL
dc.subjectnon-fictionpl_PL
dc.subjectvirtual realitypl_PL
dc.subjectinformationpl_PL
dc.title„Literatura pod ciśnieniem” – latynoska kronika współczesnapl_PL
dc.title.alternative“Literature under pressure”. Latin American contemporary chroniclepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Ewa Kobyłecka-Piwońska, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number159-170pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Filologii Hiszpańskiejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-221-8
dc.referencesAntología de crónica latinoamericana actual, ed. D. Jaramillo Agudelo, Madrid 2012, e-wydanie.pl_PL
dc.referencesBáez F., Postales, Santo Domingo 2011.pl_PL
dc.referencesBernabé M., Prólogo, [w:] M.S. Cristoff, Idea crónica. Literatura de no ficción iberoamericana, Rosario 2006, s. 7–25.pl_PL
dc.referencesCaparrós M., Contra los cronistas, [w:] Antología de crónica latinoamericana actual, ed. D. Jaramillo Agudelo, Madrid 2012, e-wydanie.pl_PL
dc.referencesCaparrós M., Por la crónica, [w:] Antología de crónica latinoamericana actual, ed. D. Jaramillo Agudelo, Madrid 2012, e-wydanie.pl_PL
dc.referencesCarbone A., Julio Cortázar: mi ametralladora es la literatura, „Crisis” 1973, nr 2, s. 10.pl_PL
dc.referencesCarrión J., Prólogo: Mejor que real, [w:] Mejor que ficción. Crónicas ejemplares, ed. idem, Barcelona 2012, s. 13–43.pl_PL
dc.referencesCasanova P., La República mundial de las Letras, Barcelona 2001.pl_PL
dc.referencesChillón A., La palabra facticia. Literatura, periodismo y comunicación, Bellaterra–Castellón de la Plana–Barcelona–València 2014.pl_PL
dc.referencesCristoff M.S., Idea crónica. Literatura de no ficción iberoamericana, Rosario 2006.pl_PL
dc.referencesElbanowski A., Świadectwa, metafory, fabulacje: współczesna literatura Ameryki Łacińskiej, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesGuerriero L., Sobre algunas mentiras del periodismo, [w:] Antología de crónica latinoamericana actual, ed. D. Jaramillo Agudelo, Madrid 2012, e-wydanie.pl_PL
dc.referencesJaramillo Agudelo D., Collage sobre la crónica latinoamericana del siglo veintiuno, [w:] Antología de crónica latinoamericana actual, ed. idem, Madrid 2012, e-wydanie.pl_PL
dc.referencesMonsiváis C., A ustedes les consta: antología de la crónica en México, México 2006.pl_PL
dc.referencesSalcedo Ramos A., Del periodismo narrativo, [w:] Antología de crónica latinoamericana actual, ed. D. Jaramillo Agudelo, Madrid 2012, e-wydanie.pl_PL
dc.referencesVargas Llosa M., En torno a la nueva novela latinoamericana, [w:] G. Gullón, A. Gullón, Teoría de la novela, Madrid 1974, s. 113–125.pl_PL
dc.referencesVargas Llosa M., La civilización del espectáculo, Madrid 2012, e-wydanie.pl_PL
dc.referencesVillanueva Chang J., El que enciende la luz. ¿Qué significa escribir una crónica hoy?, [w:] Antología de crónica latinoamericana actual, ed. D. Jaramillo Agudelo, Madrid 2012, e-wydanie.pl_PL
dc.referencesVilloro J., El ornitorrinco de la prosa, [w:] Antología de crónica latinoamericana actual, ed. D. Jaramillo Agudelo, Madrid 2012, e-wydanie.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-220-1.09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record