Recent Submissions

 • Od redaktorów 

  Gałkowski, Artur; Gliwa, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
 • Teatr lęków André de Lorde’a 

  Kaczmarek, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Cierpiący na nerwicę lękową André de Lorde (1871–1942) napisał wiele sztuk, które jeszcze w latach 20. XX wieku przejmowały paryżan szczerym strachem. Jego utwory na stałe weszły do repertuaru teatru Grand-Guignol (1897–1962), ...
 • Toponimia powiatu tureckiego. Analiza materiału 

  Zając, Ewelina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Tom stanowi teoretyczne uzupełnienie publikacji Eweliny Zając Toponimia powiatu tureckiego. Słownik nazw (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016). Zawiera analizę zebranego materiału słownikowego dotyczącą zjawisk ...
 • Wojciech Bogusławski. Saul 

  Purgał, Liwia; Wolska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
 • Bulgarian good practices for reading competence 

  Parijkova, Lubomira (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015)
  The paper presents some good practices for reading stimulation in Bulgaria. The focus is on young people and students. Dr. Parijkova defines the term reading competence. The main thesis is that achieving reading competence ...
 • Rola biblioteki szkolnej w rozwijaniu kompetencji czytelniczych uczniów niesłyszących 

  Deńca, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015)
  Shaping and developing reading competencies are among the most important tasks of teachers and educators who work with deaf students. School libraries play a special role in this regard. The intention of the author is to ...
 • Panorama czytelnictwa młodzieży francuskiej w epoce cyfrowej 

  Kurek-Kokocińska, Stanisława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015)
  The subject of interest is the contemporary situation of reading habits and changes taking place in this area in France among young people (teenagers) upon completion of education at the école primaire level, i.e. from ...
 • „Ładne Halo” – łódzkie wydawnictwo niespodzianek 

  Łabiszewska, Irena; Kowalewska, Urszula (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015)
  The article presents the independent Łódź publishing house “Ładne Halo”, existing since 2011. It was founded by Joanna Guszta and Maciej Blaźniak. Within the publishing house there are the graphic studio and the reading ...
 • Centrum Literatury Dziecięcej – aby służyć tym, którzy służą dzieciom 

  Krawczyk, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015)
  The text is about Children’s Literature Centre – unique on a national scale library department, which exists in Public Municipal Library Galeria Książki of Oświęcim. CLC is educational, searching, documentation and informative ...
 • Zmiany w języku czasopism dla dzieci i młodzieży jako jeden z czynników wpływających na poziom czytelnictwa prasy skierowanej do młodych odbiorców (na przykładzie „My Little Pony”i „MLP. Equestria Girls”) 

  Lewandowska-Jaros, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015)
  The article addresses the issue of the impact of the formation of language magazines for children and young people at their reception and reading. Brought closer to the results of a quantitative analysis of grammatical ...
 • Prasa dla młodzieży w Polsce po 1989 roku: zarys problematyki 

  Przybysz-Stawska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015)
  In the article the situation of the market of journals for youth after 1989 will be analyzed, periodicals published before and after system transformation will be compared. The traditional (1945-1989) division of journals ...
 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej czy Kawiarenka Internetowa w szkole? 

  Czerwińska, Bożena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015)
  In my report I’ll try to prove that a proper activity of a school librarian may cause that ICIM project becomes something more than the School Internet Cafe. It will also appear that the ICIM project may involve some aspect ...
 • Inne czytanie i dziecięca literatura (roz)grywalna – od gamebooków do książek rzeczywistości rozszerzonej 

  Przybyszewska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015)
  The aim of the paper is to characterize some old and new media children-addressed publications which can be seen as a kind of the playable literature in the context of the modern culture: the culture of participation, the ...
 • eBook 2.0. Książka w rzeczywistości sieci drugiej generacji i mobilnych technologii 

  Gmiterek, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015)
  Contemporary electronic book is not only the medium of information, but also a document that users of new media can contribute or transform their way. What’s more, the social networking publications are a kind of platform ...
 • Będę pisać o książkach… – książkowa blogosfera i jej młodzi twórcy 

  Maroń, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015)
  The promotion of literature for young readers in the twenty-first century is in many cases on the Internet. Significant role plays the idea of Web 2.0: social networking sites, forums and blogosphere. It is significant ...
 • Wstęp 

  Mazurkiewicz, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015)
 • Vladimir Nabokov i jego synestezyjny świat 

  Ginter, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  The monographic study Vladimir Nabokov and His Synaesthetic World aims at presenting the wide range of synaesthesias and synaesthetic constructions in Vladimir Nabokov’s prose. It consists of four chapters considering the ...
 • Metafora w działaniu 

  Rybarkiewicz, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Książka dotyczy przejawów, sposobu działania i skutków funkcjonowania metafor – zarówno werbalnych, jak i wizualnych – w wielu obszarach życia. Szczególną uwagę poświęcono w niej dziedzinom praktycznym, takim jak: prawo, ...
 • Ku Innej Jakości 

  Ścibor, Aleksandra Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Muzyki i Tańca, 2017)
  Inviting a different quality happens through inviting every quality. Inviting every quality is enabled by inviting a different quality. One pre-conditions the other. One transforms into the other. This process leads to the ...

View more