Show simple item record

dc.contributor.authorStasiak, Andrzej
dc.contributor.editorGodlewski, Grzegorz
dc.contributor.editorZalech, Mirosław
dc.date.accessioned2016-03-09T08:01:56Z
dc.date.available2016-03-09T08:01:56Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-83-61509-30-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17303
dc.description.abstractTurystyka XXI wieku staje się coraz bardziej skomplikowanym, złożonym i trudnym do jednoznacznej oceny zjawiskiem. Najważniejszymi obszarami kontrowersji są: zachowania turystów, miejsca wypoczynku, formy turystyki, produkty turystyczne i skutki, jakie turystyka wywołuje. Pojawiające się wątpliwości mogą mieć przy tym charakter: prawny, etyczno-moralny, kulturowy, estetyczny, zdrowotny, ekonomiczny, ekologiczny. W artykule omówiono najnowsze kontrowersyjne formy turystyki, m.in. turystykę aborcyjną, seksualną, narkotykową, ekstremalną, paranormalną, slumsów, katastrof, halal, tanatoturystykę, urban exploration. Nieustanne poszukiwanie nowych, oryginalnych, często zaskakujących i szokujących, wakacyjnych przygód jest typowe dla turystów w postmodernistycznym świecie. W tym sensie dzisiejsza turystyka jest doskonałą emanacją gospodarki doświadczeń (ang. experience economy). Tourism in the 21st Century is becoming more and more complicated, complex and difficult to clearly assess phenomenon. The most important areas of controversy are: the behavior of tourists, a place of rest, forms of tourism, tourist products and the effects caused by tourism. The emerging doubts may have legal, ethical and moral, cultural, aesthetic, health, economic, as well as ecological nature. The article discusses the most recent controversial types of tourism, including abortion tourism, sex tourism, drug tourism, extreme tourism, paranormal tourism, slum tourism, disaster tourism, halal tourism, thanatourism, and urban exploration. The constantly searching for new, original, often surprising and shocking, holiday adventures is typical for tourists in the postmodern world. In this sense, the contemporary tourism is the perfect emanation of experience economy.pl_PL
dc.publisherAWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiejpl_PL
dc.relation.ispartofTurystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutk;
dc.subjectturystyka kontrowersyjnapl_PL
dc.subjectgospodarka doświadczeńpl_PL
dc.subjectcontroversial tourismpl_PL
dc.subjectexperience economypl_PL
dc.titleTurystyka kontrowersyjna jako emanacja gospodarki doświadczeńpl_PL
dc.title.alternativeControversial Tourism as an Emanation of Experience Economypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number53-69pl_PL
dc.referencesAdamczyk J., 2011, Turystyka ekstremalna – popularność i niewykorzystany potencjał, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R. 13, Zeszyt 3 (28)/2011.pl_PL
dc.referencesAdamska M. (2004) Leksykon zarządzania. Diffin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAdamus J., Paluch M. (2013) Corrida de torros jako atrakcja turystyczna, Turystyka Kulturowa, Nr 9/2013, www.turystykakulturowa.orgpl_PL
dc.referencesBańko M. (red.) (2007) Słownik języka polskiego. t. 2, Biblioteka Gazety Wyborczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBorzyszkowski J. (2011) Problem zdefiniowania i klasyfikacji seksturystyki, Turystyka Kulturowa nr 1/2011, www.turystykakulturowa.orgpl_PL
dc.referencesBorzyszkowski J. (2012) Zjawisko seksturystyki wśród kobiet, Turystyka Kulturowa nr 2/2012, www.turystykakulturowa.orgpl_PL
dc.referencesDerek M. (2013) Turystyka poza utartym szlakiem – nowy model turystyki miejskiej. Turystyka Kulturowa, Nr 9/2013, www.turystykakulturowa.orgpl_PL
dc.referencesFrenzel F., Koens K. (2012) Slum Tourism: Developments in a Young Field of Interdisciplinary Tourism Research, Tourism Geographies: An International Journal of Tourism Space, Place and Environment, Special Issue: Global Perspectives on Slum Tourism, Volume 14, Issue 2, p. 195-212.pl_PL
dc.referencesGaworecki W. W. (2010) Turystyka. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGodlewski G., Wereszczuk M. (2010) Sex tourism – a function or a dysfunktion of the contemporary travel sector/Turystyka erotyczna – funkcja czy dysfunkcja współczesnego sektora podróży, Polish Journal of Sport and Tourism, vol. 17.pl_PL
dc.referencesGravari-Barbas M. (2013) Aménager la ville par la culture et le tourisme, Wyd. Le Monitreur, Paryż.pl_PL
dc.referencesJasiński M. (2006) Aspekty monokulturowe gospodarki turystycznej, Zeszyty Naukowe nr 20, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa, s. 92-102.pl_PL
dc.referencesLubowiecki-Vikuk A., Paczyńska-Jędrycka M. (2010) Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesŁazarkowie M. i R. (2006) Turystyka a zjawiska paranormalne. ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaitland R., Newman P. (red.), 2009, World Tourism Cities. Developing Tourism off the Beaten Track, Routledge, Abingdon.pl_PL
dc.referencesMikielewicz R. (2007) Piękno brzydoty – nowa (?) estetyka codzienności. Czasopismo Techniczne z. 13. Architektura z. 6-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.pl_PL
dc.referencesMilewska M. (2008) Hotele sławne, dziwne, naj… na świecie. Turystyka i Hotelarstwo, Wyd. WSTH w Łodzi, nr 13, s. 143-177.pl_PL
dc.referencesMoufakkir O., Burns P. M. (2012) Controversies in tourism. CAB International, Wallingford.pl_PL
dc.referencesNiezgoda A. (2013) Turystyka doświadczeń – dawna czy nowa forma turystyki?. W: R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.) Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni. Warsztaty z geografii turyzmu, t. 3, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 37-47.pl_PL
dc.referencesPine B. J., Gilmore J. H. (1999) The Experience Economy: Work Is Theater & Every Business a Stage, Harvard Business School Press, ss. 254.pl_PL
dc.referencesPoczta J., Szebiotko I. (2014) Seksturystyka – między turystyką kulturową a patologiczną. Turystyka Kulturowa nr 4/2014, www.turystykakulturowa.orgpl_PL
dc.referencesShyts O. (2011) Czarnobyl – miejsce katastrofy jako atrakcja turystyczna. Praca magisterska napisana w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego (promotor: dr hab. prof. UŁ Bogdan Włodarczyk)pl_PL
dc.referencesSmoleńska I. E. (2012) Opuszczone miasta jako destynacje w turystyce kulturowej – analiza przykładów. Turystyka Kulturowa nr 12/2012, www.turystykakulturowa.orgpl_PL
dc.referencesStasiak A. (2011) Współczesna przestrzeń turystyczna. W: M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 39-51.pl_PL
dc.referencesStasiak A. (2013a) Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń/Tourist Product in Experience Economy. Turyzm/Tourism, 23/1, s. 29-38/p. 27-35.pl_PL
dc.referencesStasiak A. (2013b) Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń/New Spaces and Forms of Tourism in Experience Economy. Turyzm/Tourism, 23/2, s. 65-74/p. 59-67.pl_PL
dc.referencesTanaś S. (2009) Tanatoturystyka. W: K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.) Współczesne formy turystyki kulturowej. t. 1, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesTanaś S. (2013) Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej. Wydawnictwo UŁ, Łódź, ss. 224.pl_PL
dc.referencesWiluś R., Duda M. (2013) Obiekty opuszczone jako atrakcje turystyczne Łodzi. W: B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (red.), Kultura i turystyka – miejsca spotkań, ROTWŁ, Łódź, s. 335-356.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record