Show simple item record

dc.contributor.authorGałkowski, Artur
dc.date.accessioned2016-01-20T21:58:38Z
dc.date.available2016-01-20T21:58:38Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationA. Gałkowski, Praca dyplomowa w formie projektu (na przykładzie studiów italianistyki z translatoryką), [w:] Twórczość, pasja, Uniwersytet. Kategoria zaangażowania w dydaktyce akademickiej, red. J. Płuciennik, K. Klimczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 117-129.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-806-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/16692
dc.descriptionPublikacja przynosi różne spojrzenia na zjawisko zaangażowania (się) / angażowania (się) w dydaktyce. Znajdziemy tu teksty ujmujące ów proces z teoretycznej bądź historycznej perspektywy, a także takie, których autorzy ukazują realne – wypływające z ich dydak¬tycznych doświadczeń – efekty stosowania twórczych rozwiązań edukacyjnych w motywowaniu studentów. Jakie to metody? Stoliki negocjacyjne, audiodeskrypcja, personalizacja zadań, realizacja projektu – to niektóre z propozycji. Autorzy piszą nie tylko o konieczności angażowania studentów w proces edukacyjny. Zwracają też uwagę na konieczność rozbudzania i podtrzymywania pasji dydaktycznej i badawczej zarówno u nauczycieli, jak i u studentów.pl_PL
dc.description.abstractThe article presents an innovative way of preparing the B.A. thesis in the form of project, as an alternative to the traditional licentiate thesis. Such case takes into considera¬tion the situation which regards the studies of the first level, presenting as an example the Department of Italian Studies at the University of Łódź, which specializes in translation. As a project, we mean numerous forms of activities under the guidance of a promoter; the final effect of this work can be manifested by a concrete intellectual product with the possibility to be applied in scientific researches as well as in the social and economic environment, e.g. the analysis of the case, the program of the definite professional assignment, the compendium of knowledge, dictionary, literary or utility translation, Internet page, interview, documents portfolio. Moreover, the author outlines the legal frames, which delimit the permissibility of the licentiate thesis creation and its deliverance by means of a form of project.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„Twórczość, pasja, Uniwersytet. Kategoria zaangażowania w dydaktyce akademickiej”, red. J. Płuciennik, K. Klimczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.titlePraca dyplomowa w formie projektu (na przykładzie studiów italianistyki z translatoryką)pl_PL
dc.title.alternativeB.A. thesis in the form of project (taking as an example the first level studies at the Faculty of Philology with the postgraduate specialization in translation)pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[117]-129pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-807-3
dc.referencesBuzan T., 2004, Mapy Twoich myśli, RAVI, Łódź.pl_PL
dc.referencesEco U., 2001, Come si fa una tesi di laurea? Le materie umanistiche, Tascabili Bompiani, Milano.pl_PL
dc.referencesJelonek M., Skrzyńska J., 2010, Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym – uwagi wstępne, [w:] W. Przybylski et al. (red.), Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody. Narzędzia. Dobre praktyki, WSE im. ks. Józefa Tischnera, Kraków.pl_PL
dc.referencesKraśniewski A., 2009, Proces Boloński to już 10 lat, FRSE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKraśniewski A. 2010, Krajowe Ramy Kwalifikacji, [w:] Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, red. E. Chmielecka, MNiSW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLubina E., Metoda projektu w procesie dydaktycznym uczelni wyższej, http://www.fundacja. edu.pl/organizacja/_referaty/25.pdf [dostęp: 03.10.2014].pl_PL
dc.referencesMaćkiewicz J., 2001, Jak pisać teksty naukowe?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesNowacki T. W., 1999, O metodzie projektów, CODN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚmigielski J., 2001, Metoda projektów w edukacji, ,,Edukacja Medialna”, nr 2, s. 46–49.pl_PL
dc.referencesWilczyńska W., 1996, Mémoire de maîtrise en didactique du F.L.E. ou s’initier à la recherche en acquisition d’une L.E., Instytut Filologii Romańskiej UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesWójcik P., 2013, Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu, „e-mentor” 1 (48), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/48/id/983 [dostęp: 10.10.2014].pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record