Show simple item record

dc.contributor.authorWilk, Aneta
dc.date.accessioned2015-09-21T09:38:22Z
dc.date.available2015-09-21T09:38:22Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11877
dc.description.abstractW rozprawie doktorskiej określono konsekwencje proliferacji sądowej na poziomie międzynarodowym. Najważniejszym aspektem z punktu widzenia praktyki stosowania prawa było udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak różne instytucje sądowe odnajdują się w takim systemie.W pracy przeanalizowane zostały instrumenty metody zapobiegania i rozwiązywania konfliktów jurysdykcji, które wywodzą się zarówno z prawa krajowego, jak i obecne są w prawie międzynarodowym, choć zakres i przesłanki ich zastosowania bywa różny w różnych systemach prawnych. Wyróżnić wśród nich można te, których działanie zapobiega powstawaniu zbiegów jurysdykcji oraz te, które wyeliminować mają ich negatywne konsekwencje, a więc konflikty jurysdykcji i orzecznictwa.Analizie poddano klauzule jurysdykcyjne, zasadę res iudicata, lis pendens, doktrynę forum non conveniens, klauzulę electa una via oraz comity (kurtuazję sądową). Odmienność każdej ze zidentyfikowanych metod zrodziła pytanie o ich przydatność dla problemu konfliktu jurysdykcji między sądami międzynarodowymi, W pracy zweryfikowano, które z dostępnych w prawie międzynarodowym metod rozwiązywania konfliktów jurysdykcji są lub mogłyby być z powodzeniem wykorzystywane w systemie europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności lub w prawie Unii Europejskiej. Na kwestię zbiegu jurysdykcji spojrzano również mając na względzie spodziewane przystąpienie Unii Europejskiej do EKPC celem ustalenia, czy wyniknąć mogą z niego problemy związane z równoległymi postępowaniami.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectjurysdykcja sądów międzynarodowychpl_PL
dc.subjectkonflikty jurysdykcjipl_PL
dc.subjectTrybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiejpl_PL
dc.subjectEuropejski Trybunał Praw Człowiekapl_PL
dc.titleUnikanie konfliktów jurysdykcji sądów międzynarodowych na przykładzie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiejpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderAneta Wilkpl_PL
dc.page.number386pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnegopl_PL
dc.contributor.authorEmailwilk__aneta@o2.plpl_PL
dc.dissertation.directorWyrozumska, Anna
dc.dissertation.reviewerBarcz, Jak
dc.dissertation.reviewerKrzan, Bartłomiej


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record