Now showing items 1-3 of 3

  • Civil Liability Insurance of the Electronic Certification Center. Theory and Praxis 

   Wieteska, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Dynamiczny rozwój informatyki przyczynił się do tworzenia i przesyłania drogą elektroniczną różnego rodzaju dokumentów. Każdy dokument wymaga podpisu elektronicznego. W artykule podejmujemy kwestię ubezpieczenia ...
  • Rozwój obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w służbie zdrowia 

   Korytkowska, Daria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
   The insurance of civil liability are one of the insurance which characterized one of the fastest evolution in the insurance market. Their success is associated especially with the technical development which took place in ...
  • Wydłużanie trwania życia a płatności rentowe z ubezpieczeń OC 

   Jędrzychowska, Anna; Kwiecień, Ilona; Kowalczyk-Rólczyńska, Patrycja (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
   Artykuł poświęcony jest ryzyku długowieczności, a w szczególności wskazaniu jego wpływu na świadczenia rentowe wypłacane z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Zjawisko wydłużania się życia jest obserwowane w ostatnich ...