Now showing items 1-1 of 1

    • Nadzór nad opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

      Suska, Magdalena (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2016)
      W ocenie TK od ustawodawcy wymaga się, aby prawo było tworzone w sposób klarowny. Nie zostało to wzięte pod uwagę w przypadku nowelizacji Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Narzucono ...